nieuws

ASR overschrijdt omzetgrens / 6 mld

Archief

ASR Verzekeringsgroep (Stad Rotterdam, Amersfoortse en Europeesche) heeft vorig jaar de omzetgrens van / 6 mld overschreden, met name door de explosieve groei in beleggingsverzekeringen en hypotheken.

De beleggingsopbrengsten stegen met 10,5% naar / 1.667 (1.508) mln. Van de beleggingswinst van / 152,9 (166,4) mln werd / 150,3 (146,3) mln gereserveerd: / 50 mln voor het millenniumrisico, / 50 mln voor winstgarantie op levenproducten (?), en / 50,3 mln voor strategische en overige ontwikkelingen, waaronder de opzet en implementatie van nieuwe IT-systemen.
Mede door laatstgenoemde toevoeging kon de stijging van de kosten beneden de 3% blijven: / 376,8 (367,2) mln. Zonder de dotatie aan de reserve voor nieuwe ontwikkelingen zou de groei van de bedrijfskosten op 8% zijn uitgekomen, aldus ASR.
De nettowinst van ASR Verzekeringsgroep groeide met bijna 28% naar / 285,8 mln. Exclusief de extra toename door volledige consolidatie (100% in plaats van 55%) van De Amersfoortse in het eerste kwartaal was de winstgroei bijna 24%.
Levenbedrijf
De geboekte premie van het levenbedrijf groeide met ruim 25% naar / 2.497 (1.933) mln, waarvan / 1.977 (1.627) mln aan guldenscontracten en / 520 (366) mln aan unit-linkedpolissen die voor rekening en risico van polishouder lopen. De productie koopsommen nam fors toe met bijna 49% naar / 1.266 (851) mln. “De marges zijn laag, maar door voldoende omzet te maken, kunnen we de kosten drukken”, zei bestuursvoorzitter Carlo de Swart. Hij benadrukte dat ASR vrijwel louter actief is in de markt voor individuele koopsommen. “Op individuele koopsomposten zijn betere marges te behalen dan op collectieve koopsomposten; dat zijn uitgebeende contracten”.
Het renterisico speelt (nog) geen rol bij ASR, aldus De Swart. De gemiddelde belegging ligt acht jaar vast tegen een rendement van 7,2% per jaar. “Vooralsnog maken wij ons geen zorgen over het resultaat in de komende jaren”. Voor nieuwe polissen gaat per 1 augustus de rekenrente omlaag van 4% naar 3%. De consequentie hiervan zal zijn dat de belangstelling voor unit-linkedproducten zal toenemen, aldus De Swart. Vorig jaar steeg de periodieke premie van deze polissen met 48% en die van koopsompolissen met 33%.
Over de fiscale maatregelen die de bewindslieden Zalm en Vermeend voorbereiden, was De Swart sceptisch. “Het kabinet heeft onze bedrijfstak ingeboekt voor / 1,5 mld aan opbrengsten van de in totaal / 30 mld, die nodig zijn voor verlaging van belastingtarieven. Daarbij wordt volledig voorbij gegaan aan het feit dat de komende jaren miljarden aan belasting worden geheven over uitkeringen van expirerende leven- en pensioenpolissen. De inzet van het verbond is toch om ten minste een bassistranche overeind te houden gelijk aan de spaarloonregeling. Dat komt neer op / 4.000 per jaar.”
Dit najaar komt ASR met nieuwe levenproducten op basis van universal-life. De introductie hangt nauw samen met de ontwikkelingen van nieuwe administratieve IT-systemen.
Schadebedrijf
De geboekte premie van het schadebedrijf nam toe met ruim 6% naar / 1.870 (1.758) mln. Het resultaat schade steeg met 6% naar, maar was desondanks teleurstellend, vond De Swart.
De branche Ongevallen en ziekte is zeer dominant met meer dan de helft van de schadepremie en ruim 76% van het technisch resultaat. De brutopremie Ziekte en ongevallen steeg naar / 836 mln, waarvan / 287 mln in aov, / 272 mln in ziektekosten, / 214 mln in ziekteverzuim- en / 63 mln in wao-gatverzekeringen.
In de ziekteverzuimtekening leed ASR een technisch verlies na herverzekering en kosten van / 30 (15) mln. Door premieverhogingen (30% tot 80%) en schadelastbeperkende maatregelen (wachttijd nu minimaal veertien dagen) verwacht ASR dit jaar ‘break-even’ te spelen. In ziektekosten, waarin eveneens premieverhogingen werden toegepast van in totaal 15% over 1997 en 1998, speelde ASR vrijwel quitte. Dat ASR toch met een technisch resultaat in Medische varia van / 88,9 (74,3) mln het jaar kon afsluiten, was uitsluitend te danken aan de buitengewone cijfers in de aov-tekening.
In de transporttekening werd driftig gesaneerd. Een zwaar verliesgevende reistekening (/ 25 mln in 1998) via Europeesche in Groot-Brittannië werd beëindigd. Het technisch resultaat verbeterde daardoor fors naar / 8,0 (2,3) mln. De brutopremie liep terug tot / 75 (88) mln. De Swart: “Saneren is ons devies als het gaat om structureel verliesgevende contracten.”
In de motorrijtuigensector liepen de resultaten eveneens sterk terug. In de WA-tekening kelderde het technisch resultaat naar / 4,3 (12,8) mln en in de cascotekening naar / 2,7 (11,2) mln. “Dat is toe te schrijven aan het cyclische karakter van deze branche, een cyclus die verzekeraars overigens zelf veroorzaken. Het gaat telkens drie jaar goed en dan gaan we weer zeven jaar het dal in”, benadrukte De Swart. Met name de stijging van de letselschadelast (+25%) in het laatste kwartaal van 1998 en de forse hagelschade in juni dat jaar hebben het resultaat sterk negatief beïnvloed. “De hagelschade kostte ons bruto / 15 mln, waarvan een deel voor rekening kwam van herverzekeraars en de calamiteitenreserve, zodat we netto / 6 mln voor onze kiezen kregen.” De brutopremie nam toe tot / 450,8 (423,9) mln, waarvan WA-premie / 212,9 (199,9) mln en cascopremies / 237,9 (224,0) mln.
Bankbedrijf
De verstrekking van (woning)hypotheken groeide met 48% naar / 4,3 (2,9) mld. De portefeuille kwam eind vorig jaar uit op / 15,0 (12,60 mld, waarvan / 9,4 (7,9) mld in eigen beheer en / 5,6 (4,7) mld voor beleggingsinstellingen als het ABP en de Nationale Investeringsbank (NIB). Mede door de verhoogde productie in hypotheken, waarbij een kwart was gekoppeld aan levensverzekeringen, namen de kosten sterk toe tot / 20,0 (15,7) mln.
Het aantal dagelijks opvraagbare spaarrekeningen bij ASR Bank steeg met 25% naar 115.000; de toevertrouwde middelen groeiden met 12% naar / 1,2 (1,1) mld. De groei werd vooral veroorzaakt door de aanwas van spaarloonregelingen.
Het brutoresultaat van de bancaire activiteiten verbeterde naar / 41,7 (34,6) mln.
ASR-bestuursvoorzitter Carlo de Swart: “Structureel verliesgevende contracten saneren”. ASR Verzekeringsgroep 1998 1997 omzet 6.033 5.259 w.v. brutopremie 4.367 3.751 beleggingsopbrengst 1.667 1.508 nettowinst 286 224 Levenbedrijf brutopremie 2.497 1.993 w.v. periodiek 1.231 1.142 koopsommen 1.266 851 in guldens 1.977 1.627 unit-linked 520 366 technisch resultaat 167 103 brutowinst 213 155 Schadebedrijf brutopremie 1.870 1.758 w.v. ziekte/ongevallen 944 859 motorrijtuigen 451 424 transport 75 88 brand 211 208 overige varia 189 180 technisch resultaat 116,5 109,9 w.v. ziekte/ongevallen 88,9 74,3 motorrijtuigen 7,0 24,0 transport 8,0 2,3 brand 8,7 3,3 overige varia 3,9 6,0 brutowinst 150 142 Bankbedrijf opbrengsten 61,7 50,3 brutowinst 41,7 34,6 medewerkers 2.270 2.170
‘Uvi-plan ligt op de plank’
ASR claimt een compleet plan op de plank te hebben liggen voor de oprichting van een uvi, onthulde Jacques van Eck van de raad van bestuur. In hoeverre dat plan ook zal worden uitgevoerd, hangt af van de invulling van de privatisering van de uvi’s per 1 januari 2002. “Als mocht worden besloten om de claimbeoordeling in handen te geven van de op te richten publieke Centra voor Werk en Inkomen (CWI), zal de interesse en het belang van verzekeraars afnemen”, aldus Van Eck.
Kantoor Europeesche nu eigendom van ASR
ASR heeft het kantoorgebouw Europlaza in Amsterdam aangekocht. In dit gebouw is reis- en recreatiedochter Europeesche (sinds december 100% eigendom) gehuisvest. Aan de transactie kleeft volgens topman Carlo de Swart een smetje. “Als Rotterdammer vind ik het uitermate vervelend dat het gebouw uitkijkt op het stadion Arena, de thuisbasis van Ajax.”
Aanhouden Belstar/Luxstar was ‘zonde van het geld’
De verkoop van Belstar (55%) en Luxstar (100%) is weloverwogen gebeurd, aldus bestuursvoorzitter Carlo de Swart. “Om een venstertje naar Europa te openen, zijn beide greenfield-operaties gestart. Qua omzet is hun groei bevredigend, maar qua winst hebben beide levenbedrijven nauwelijks iets laten zien.” Belstar en Luxstar waren samen vorig jaar goed voor / 170 mln brutopremie en een nettowinst van / 1,2 mln. “Veel te weinig volgens onze rendementseisen”, oordeelde De Swart. “Voortzetting van de activiteiten onder ASR-vlag zou mede door de relatief zware managementsaandacht zonde van het geld zijn geweest”, aldus De Swart. Volgens hem biedt de Nederlandse markt betere commerciële kansen. De verkoop van Belstar en Luxstar aan de Belgische verzekeraar DVV wordt binnenkort afgerond.

Reageer op dit artikel