nieuws

ASR gaat participeren in assurantiekantoren

Archief

ASR Verzekeringsgroep wil minderheidsbelangen gaan nemen in assurantiekantoren. “Als reactie op het captive-beleid van concurrenten”, aldus bestuursvoorzitter Carlo de Swart. Verder gaat ASR dit najaar samen met Delta Lloyd Nuts Ohra en Fortis een ‘consortium’ vormen, dat eveneens minderheidsbelangen wil in assurantiekantoren.

“Als twee partijen via een actief captive-beleid zo nadrukkelijk grip proberen te krijgen op ons enige distributiekanaal, de assurantietussenpersoon, dan kun je niet stil blijven zitten op je stoel.” Zo verklaart De Swart de nieuwe visie van ASR op aandelenbelangen in assurantiekantoren, daarbij verwijzend naar Nationale-Nederlanden en Aegon. “Wat die verzekeraars ook mogen zeggen; die investeringen worden niet gedaan vanwege de mooie blauwe ogen van de tussenpersoon, of omdat een kantoor zo rendabel kan zijn. Natuurlijk niet, men wil via productie-eisen grip op de distributie.”
Tot een jaar geleden zei De Swart dat ASR slechts een handvol captives heeft, louter uit defensief oogpunt. Met name de totstandkoming van de Kamerbeek Meeùs Groep, eigendom van Aegon, deed die mening wijzigen. ASR wil nu zijn distributiekanaal veiligstellen door minderheidsbelangen in kantoren te nemen. “We verstrekten natuurlijk al wel leningen aan tussenpersonen, maar we denken met aandelenbelangen van 25% à 30% een nauwere band te kunnen bewerkstelligen. Aan zo’n participatie zit namelijk wel een pakket kwaliteitsvoorwaarden verbonden, die een basis moet zijn voor structurele samenwerking.” ASR wil geen meerderheidsbelangen in kantoren “omdat dat het ondernemerschap in het intermediair bepaald niet stimuleert”, aldus De Swart.
In Rotterdam is een speciale unit ingericht voor participaties in assurantiekantoren. Volgens De Swart liggen er al van liefst 125 tussenpersonen verzoeken klaar voor het nemen van een aandelenbelang in hun kantoor. Zeker drie mensen – plus administratieve ondersteuners – zullen zich daar continu mee bezig gaan houden.
Cijfers
ASR Verzekeringsgroep – Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Europeesche, Woudsend, Waerdye, Basic-life en De Verzekeringsunie – heeft in het eerste halfjaar van 2000 een nettowinst behaald van f 222 (135) mln (+65,0%). Exclusief de verkoopwinst in Alpinvest (f 45 mln) en de vrijval van de ASR-dotatie aan de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij (f 34 mln bruto en f 24 mln bruto), bedraagt de autonome winststijging 14% tot f 153 mln.
Het brutopremie-inkomen is in het eerste half jaar 10,7% hoger uitgekomen op f 2.350 mln. Vooral het levenbedrijf presteert goed met een premiestijging van 20,2% tot f 1.115 (928) mln. In het eerste kwartaal ging de omzet nog met 9% omhoog, in het tweede kwartaal bedraagt het groeicijfer liefst 36%.
De groei wordt veroorzaakt door een hoge koopsomproductie (+37%) tot zo’n f 550 mln. De koopsomproductie komt daarmee weer op het topniveau van 1998. Volgens De Swart is 40% van de koopsomstortingen bij ASR bestemd voor de fiscaal aantrekkelijke uitgestelde lijfrenteverzekeringen en 60% voor direct ingaande lijfrenten.
De periodieke premies zijn in de nieuwe productie met zo’n 15% gedaald. “Een tijdelijke dip”, is de stellige overtuiging van De Swart. Stad Rotterdam komt met software waarin pensioengaten zijn te berekenen. “Als de onduidelijkheid bij ons en het intermediair weg is, gaat die pensioenmarkt absoluut voor hoge omzetten zorgen.”
Basic-life
Internetverzekeraar Basic-life levert vooralsnog marginale omzetten op. Dit jaar hoopt ASR via Basic-life tot achthonderd levensverzekeringen te verkopen. Tot nu toe is aan premie f 5 mln omgezet. Zevenhonderd tussenpersonen zouden inmiddels met Basic-life samenwerken. Volgens De Swart is dat geheel volgens plan.
Belangrijker vindt hij de automatiseringstechnische ontwikkelingen. “Het is bekend dat wij getobt hebben met de invoering van universal-life. Het bestuur heeft daarop forse maatregelen moeten nemen. Sindsdien hebben we laten zien in een half jaar tijd universal-life te kunnen introduceren. Stad Rotterdam heeft inmiddels enkele honderden polissen gesloten en weldra zullen ook de andere ASR-labels dergelijke verzekeringen gaan bieden.” Nog weer later zal ook het traditionele levenbedrijf van Stad Rotterdam overschakelen op de programmatuur van Basic-life.
Schade
Het schadebedrijf liet een premiegroei van 10,8% noteren tot f 1.235 (1.115) mln. De belangrijkste branche Ongevallen en Ziekte zorgde voor circa 80% van de omzet- en resultaatgroei. Zo steeg de omzet van werkmaatschappij De Amersfoortse in arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met 50%.
Verder steeg de premie-omzet uit ziekteverzuimpolissen met ruim 20%. ASR verwacht in dit segment dit jaar f 350 mln premie te boeken. In de eerste zes maanden bedroeg het resultaat f 10 mln. “Daar zijn we tevreden mee”, aldus De Swart. “Het is een sociale verzekering, waarop je geen grote winsten moet willen maken.”
Onvrede kent het ASR-bestuur wel na bestudering van de Brand-cijfers. Naast twee grote brandschades (beide circa f 10 mln schade) constateert het Rotterdamse concern een toenemende schadelast als gevolg van kleine criminaliteit, zoals auto- en woninginbraken. Het aantal schadegevallen steeg hier met 12%, de schadelast met 16% tot zo’n f 60 mln. Verder vergde de vuurwerkramp in Enschede een nettolast (na herverzekering) van f 11 mln, voornamelijk voor particuliere en mkb-risico’s. De schade is afgeboekt van de voorziening voor particuliere millenniumschades, die f 17 mln groot was.
Bancair
In tegenstelling tot het algemene marktbeeld nam het bedrag aan nieuwe hypothecaire geldleningen toe met 11% tot f 2.567 mln. Het aantal nieuwe hypotheken nam wel af, met 4%.
De in het tweede kwartaal van 2000 geïntroduceerde beleggingshypotheek met bijbehorende beleggingsrekening is volgens De Swart een succes. “In twee maanden tijd is voor f 100 mln naar die beleggingsrekeningen gestroomd. Dertig tot veertig procent van onze hypotheekproductie betreft beleggingshypotheken.”
Carlo de Swart: “Een meerderheidsbelang stimuleert het ondernemerschap van een tussenpersoon niet”.

Reageer op dit artikel