nieuws

ASR derde schadeconcern achter Achmea en ING

Archief

Het Nederlandse schadeverzekeringsbedrijf werd ook in 1996 gedomineerd door Achmea en ING. Deze concerns waren samen goed voor f 6,7 mld brutopremie en f 380 mln nettowinst. Dat is een kwart van de totale premie-omzet respectievelijk nettowinst. Opvallend was de forse groei van het ASR-concern.

In 1996 hadden tien concerns een brutopremievolume van meer dan f 1 miljard. De kans is groot dat dit aantal dit jaar verder wordt uitgebreid met Royal Nederland (inclusief London & Lancashire en Royal Schiedam) die onder directe controle komt van het Duitse Allianz.
De grootste Europese verzekeraar heeft om het Franse AGF te verkrijgen afstand moeten doen van Aachener und Münchener (A&M) ten gunste van het Italiaanse Generali. Royal Nederland, nu nog onder controle van A&M gaat niet mee over, maar zal direct worden aangestuurd door Allianz in Duitsland.
Verwacht wordt dat de Nederlandse werkmaatschappijen Elvia Schade, Elvia Zorg, en Allianz Nederland eveneens onder één Nederlandse vlag gaan komen. Daarmee zou Allianz in ons land op een brutopremie van f 1.179 (1.069) mln komen. Inclusief Elvia Reis, aangestuurd door Elvia in Zwitserland maar eigendom van het Allianz-concern, zou het premievolume een krappe f 100 mln meer bedragen. Daarmee zou Allianz, achter Fortis, de zevende plaats innemen op de ranglijst van grootste verzekeringsconcerns in ons land.
De Duitse verzekeringsgroep Ergo, ontstaan door fusie van Victoria/DAS, Hamburg-Mannheimer en Deutsche Kranken Versicherung (DKV) is niet zo ver. Ergo heeft in ons land een aantal dochtermaatschappijen, maar heeft (nog) geen plannen om deze onder één paraplu te brengen. Gerekend naar brutopremie is deze nieuwe combinatie ook niet in staat op korte termijn een plaats in de top-10 te bemachtigen. De Victoria-dochters DAS Rechtsbijstand, Nieuwe Hollandse Lloyd en Rijnmond plus de DKV-dochters NVS Zorg, NVS Schade en NVS Aanvullingsfonds hebben een brutopremie van in totaal f 621 (594) mln.
Brutopremie-omzet
De ranglijst van grootste concerns wordt onveranderd aangevoerd door Achmea (twaalf bedrijven) met een brutopremie van f 3,6 (3,6) mld.
De afstand tot nummer twee, ING (negen bedrijven), slonk met een slordige f 250 mln, mede dankzij de acquisitie van Artsen-Onderlinge door Nationale-Nederlanden. ING had in 1996 een brutopremievolume van ruim f 3,1 (2,9) mld.
Achter dit leidende duo nestelde ASR, de topholding gevormd door Stad Rotterdam en De Amersfoortse, zich op de derde plaats met een brutopremie-omzet van f 1.609 (1.435) mln, een stijging van ruim twaalf procent.
Een forse terugval in brutopremie ondergingen Nuts-Ohra (-10,8%) en Rabo-Interpolis (-7,2%). Fortis daarentegen boekte een groei van f 90 mln (+6,9%) brutopremie, maar bleef daarmee op de 6e plaats staan.
Het brutopremie-inkomen van UAP-NieuwRotterdam daalde licht, van f 1.170 mln in 1995 naar f 1.164 mln in 1996.
Brancheresultaat
Zonder meer het slechtst presterende concern in 1996 was Fortis. Het totale brancheresultaat van Fortis-bedrijven (Amev Interlloyd, Amev Schade, Amev Zorg, Falcon Medische Varia en Forum) kelderde naar f -10,6 mln tegenover een nettowinst van f 54,3 mln een jaar eerder. Deze forse daling kwam op conto van Amev Schade, die de nettowinst van f 43,5 mln in 1995 omboog in een desastreus verlies van f 30,1 mln in 1996.
Schril steekt dit brancheresultaat af bij dat van ING. Dit concern boekte een resultaat technische rekening van f 247,9 (234,9) mln, bijna een kwart van het totale brancheresultaat in ons land. Achmea zag het totaal van de resultaten technische rekening teruglopen naar f 143,1 (170,3) mln. Dit werd veroorzaakt door de sterkte terugval in brancheresultaat van Zilveren Kruis Ziektekosten.
Rabo-Interpolis maakte een sprong voorwaarts met een resultaat technische rekening van f 97,7 (75,2) mln en bezette daarmee de derde plaats achter ING en Achmea. Met een brancheresultaat van f 65,6 (51,5) mln mocht Univé zich het vierde concern van 1996 noemen. Delta Lloyd met f 40,3 (35,1) mln en ASR volgen daarna, zij het dat laatstgenoemde het brancheresultaat vrijwel gehalveerd zag worden tot f 30,9 (60,5) mln, onder meer door verslechterde performance van De Amersfoortse Schade.
Nettoresultaat
Het meest winstgevende concern van 1996 was opnieuw ING met een nettowinst van f 231,7 (203,5) mln, goed voor 15% van de totale nettowinst in ons land. ING dankt haar winst aan het florerende schadebedrijf van Nationale-Nederlanden met f 148,9 (138,7) mln. Ook RVS boerde goed.
Rivaal Achmea heeft onveranderd in Centraal Beheer Schade de kip met de gouden eieren. De Apeldoornse direct-writer leverde met f 61,9 (60,9) mln de grootste bijdrage aan de totale nettowinst van dit concern. Ook Zilveren Kruis Ziektekosten had een fors aandeel daarin, hoewel haar resultaat aanzienlijk daalde: f 55,1 (87,0) mln.
Een forse winstdaling incasseerde eveneens Fortis, van f 60,0 mln in 1995 naar f 12,0 mln in 1996. Ook hierbij was het schadebedrijf van Amev de boosdoener met een verlies van f 12,7 (+44,6) mln.
Opvallend was de explosieve groei in nettoresultaat van ASR: van f 9,7 mln in 1995 naar f 67,7 (!) mln in 1996. Een winststijging was verder weggelegd voor Univé (van f 54,4 naar f 68,6 mln), Rabo-Interpolis (van f 56,0 naar f 64,5 mln), UAP-NieuwRotterdam (van f 9,9 naar f 14,7 mln), Delta Lloyd (van f 39,0 naar f 52,6 mln) en Aegon (van f 35,9 naar f 50,6 mln). Tien miljardairs in schadebedrijf Brutopremie Brancheresultaat Winst/verlies 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1 Achmea Groep 3.615 3.562 143,1 170,3 149,9 199,3 2 ING Groep 3.112 2.905 247,9 234,9 231,7 203,5 3 Stad Rotterdam 1.609 1.435 30,9 60,5 69,7 9,7 4 Nuts Ohra 1.493 1.673 20,0 13,8 32,4 37,3 5 Rabo-Interpolis 1.473 1.588 97,7 75,2 64,5 56,0 6 Fortis Groep 1.380 1.291 -10,6 54,3 12,0 60,0 7 UAP-NieuwR’dam 1.164 1.170 19,0 6,2 14,7 25,9 8 Aegon 1.153 1.090 28,9 26,9 50,6 35,9 9 Univé 1.119 1.076 65,6 51,5 68,6 54,4 10 Delta Lloyd 1.083 1.043 40,3 35,1 52,6 39,0 Totaal 17.201 16.833 682,8 728,7 746,7 721,0 (premie in f mln) STAAFDIAGRAM Marktaandeel concerns 1996 1995 Achmea Groep 12,6 13,0 ING Groep 10,8 10,6 Stad Rotterdam 5,6 5,2 Ohra Groep 5,2 6,1 Rabo-Interpolis 5,1 5,8 Fortis Groep 4,8 4,7 UAP-NieuwRotterdam 4,1 3,5 Aegon 4,0 4,0 Univé 3,9 3,9 Delta Lloyd 3,8 3,8 (in % van totale brutopremie)

Reageer op dit artikel