nieuws

ASR denkt aan nieuwe ingreep ziekteverzuim

Archief

De ASR-werkmaatschappijen Stad Rotterdam en De Amersfoortse denken dit jaar quitte te kunnen spelen in hun ziekteverzuimportefeuille. “Een nul-rendement op zo’n f 250 mln jaarpremie is wat mager”, concludeert bestuursvoorzitter Carlo de Swart. Nieuwe maatregelen liggen voor de hand.

Bij de presentatie van de halfjaarcijfers toonde De Swart zich in eerste instantie verheugd over de ontwikkelingen in de ziekteverzuimportefeuille. “De premie-omzet is in de eerste helft van dit jaar met 35% toegenomen, terwijl het resultaat met zo’n f 9 mln is verbeterd.” Erg florissant is daarmee het totaalbeeld nog niet.
De premiegroei is grotendeels toe te schrijven aan de forse premieverhogingen van begin dit jaar. En over 1998 leden de Stad Rotterdam en De Amersfoortse samen nog een verlies van f 30 mln op de ziekteverzuimverzekeringen. Negen miljoen verbetering, betekent dus nog geen winst. De Swart: “Na een fors verlies in 1998 verwachten we dit jaar de nullijn te bereiken. Aan premie denken we f 250 mln tot f 260 mln te kunnen omzetten in dit segment. Dan stemt een nulrendement natuurlijk niet tevreden. Dat moet beter.”
Of de winstdoelstelling straks tot een nieuwe premieverhoging gaat leiden, wilde De Swart nog niet zeggen. “Er zijn diverse maatregelen mogelijk: sanering van een deel van de portefeuille, langere wachttijden, hogere premie.”
Schade
Over het eerste half jaar van 1999 verbeterde het schaderesultaat zich met 6% ten opzichte van de eerste zes maanden van het vorig jaar: f 60,0 (56,7) mln. Tegenover betere resultaten in Brand en Ziekte & Ongevallen stonden dalende resultaten bij arbeidsongeschiktheidspolissen en collectieve WAO-gatverzekeringen.
Het brutopremie-inkomen van de schadebedrijven van ASR steeg met 14% tot f 1.115 (979) mln. Ziekteverzuim leverde 35% meer, de ziektekostenpolissen 7% meer en de branche Motorrijtuigen dikte met 10% aan.
Leven
Het levenbedrijf – “in hoge mate voorspelbaar”, aldus De Swart – realiseerde een 16% hoger resultaat: f 108,2 (93,2) mln. Een lagere dotatie voor het langlevenrisico en een beter resultaat op interest waren hiervoor verantwoordelijk.
Het premie-inkomen Leven kreeg een tik van zes procent in de min: f 928 (987) mln. In het eerste kwartaal was nog sprake van een groei van 8,4%, in het tweede kwartaal is de premie-omzet met 21,3% ingezakt. De oorzaak ligt volledig bij de garantiekoopsommen, enerzijds fiscaal aftrekbare koopsom voor een lijfrentepolis en anderzijds de direct ingaande lijfrenten. “Wij hebben geen zin om verlies in te kopen”, zo stelde De Swart. De koopsomomzet kelderde daardoor van circa f 500 in de eerste helft van 1998 naar f 380 mln dit jaar. De premiebetalende posten leverden daarentegen 10,2% meer premie op.
Winst
Met de bancaire activiteiten verdiende ASR f 19,1 (15,3) mln. De verstrekking van nieuwe hypothecaire geldleningen nam met 18% toe tot ruim f 2,3 mld. ASR claimt daarmee een marktaandeel van 15% onder de intermediairverzekeraars.
De nettowinst over het eerste half jaar is autonoom met 16,5% gestegen tot f 134,6 (115,5) mln. Daar komt nog een eenmalige bate van f 124,4 mln bij uit de verkoop van de aandelen Nationale Investeringsbank (NIB). ASR voegt de NIB-opbrengst toe aan het eigen vermogen; overigens was de waarde van de NIB-aandelen al voor 80% in dat eigen vermogen verwerkt.
Clubtrouw
Het personeelsbestand van de ASR-maatschappijen – Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Europeesche – is met honderd gegroeid tot 2.340 eind juni. “En we hebben nog honderd vacatures”, aldus De Swart, die toegaf dat het personeel een voortdurende bron van zorg oplevert. “Personeel aantrekken gaat nog wel, maar vasthouden is een groot probleem. Clubtrouw is iets van vroeger. Zo zijn er bij De Amersfoortse alleen al 85 nieuwe medewerkers ingestroomd, maar tegelijkertijd 78 weggegaan. Er wordt tegenwoordig al gehunt op werkvloerniveau.”
Een oplossing heeft De Swart niet direct voorhanden. “We zijn druk bezig banden aan te halen met het onderwijs. En het imago van onze branche moet verbeterd worden. Jongeren denken nog te veel dat wij als verzekeraar een soort veredeld weduwen- en wezenfonds zijn.”
Carlo de Swart: “Clubtrouw is iets van vroeger.”

Reageer op dit artikel