nieuws

ASN-fonds samen met ‘ander fonds’

Archief

Het ASN Aandelenfonds gaat samenwerken met het Andere Beleggingsfonds (Abf).

Het Andere Beleggingsfonds is een beursgenoteerd fonds dat binnen de criteria ‘milieu’, ‘sociaal beleid’ en ‘mensenrechten’ belegd in aandelen en vastrentende waarden. Het fonds, in 1990 opgericht door onder andere de Raad van Kerken en het Landelijk Milieuoverleg, heeft een belegd vermogen van f 92 mln.
Het ASN Aandelenfonds, eigendom van SNS Reaal-dochter ASN Bank, hanteert eveneens ethische beleggingscriteria. Het in 1993 opgerichte, beursgenoteerde fonds telt een vermogen van f 155 mln.

Reageer op dit artikel