nieuws

Asak verzorgt administraties voor klanten intermediair

Archief

Het nieuwe dienstverleningsbedrijf Asak in Nieuwegein heeft als doelstelling om voor assurantiekantoren personeels- en loonadministraties van hun mkb-relaties te verzorgen. De intermediairbedrijven kunnen hiermee meer inhoud geven aan het begrip employee-benefits.

Asak (voluit: Administratieve Service voor Assurantie Kantoren BV) is opgericht door Sandra Streefkerk en Pia Dhont. Laatstgenoemde runt in Nieuwegein het assurantiekantoor Avantass. Streefkerk deed tot voor kort de administratie bij Avantass, waarin zij een bescheiden aandelenbelang heeft.
Het idee voor het nieuwe bedrijf begon ongeveer een half jaar geleden post te vatten en kwam voort uit de ervaringen bij Avantass zelf, verklaart Streefkerk desgevraagd. Ondernemersrelaties verzuchtten bij haar dat ze vroeger bij diverse regelingen in geval van mutaties met één melding konden volstaan, maar sinds de privatisering in de sociale zekerheid soms bij drie tot vier loketten terecht moeten.
De werkzaamheden die Asak uitvoert zijn:
– het voeren van salarisadministraties van zakelijke relaties van het assurantiekantoor;- het doormelden van relevante personeelsmutaties naar de uitvoeringsinstellingen en de arbodienst;- het doormelden van relevante mutaties aan het pensioenfonds;- het melden van alle personeelsmutaties aan het assurantiekantoor voor de aanpassing van de verzekeringsadministratie, met name de collectieve polissen. Het nieuwe bedrijf noemt als voordelen voor het intermediair: een sterkere binding met de zakelijke cliënten en altijd actuele gegevens betreffende het personeel voor de verzekeringsadministratie.Wat kost het?
Asak zal voor de zakelijke relatie f 22,50 (ex btw) per salarisstrook per maand in rekening brengen.
De kosten voor het betrokken assurantiekantoor zijn gerelateerd aan het aantal salarisstroken per maand (ongeacht het aantal zakelijke relaties). Tot 50 salarisstroken per maand bedragen de kosten f 10 per maand, van 51 tot 150 stroken is dat f 20, van 151 tot 300 stroken f 30, van 301 tot 500 stroken f 40, en boven de 500 stroken moet het nog nader worden bepaald.
DAK-leden
Asak richt zich in eerste instantie op de ruim duizend assurantiekantoren die zijn aangesloten bij de postenbank DAK. Asak gaat er namelijk van uit, dat de DAK-leden het concept van Asak direct zullen begrijpen, omdat het analoog is aan de dienstverlening van DAK.
Bovendien wil Asak (voorlopig) niet zelf gaan balloteren. Het is mede-oprichtster Dhont van nabij bekend (zij is bestuurslid van de vereniging DAK), dat DAK-leden al een zeer strenge ballotage hebben ondergaan met betrekking tot onafhankelijkheid, professionaliteit en collegialiteit. Asak is gevestigd aan het Colijnpark 172 in Nieuwegein (postbus 81, 3430 AB Nieuwegein), tel. 030-608.70.70. Het Internet-adres is www.asak.nl.

Reageer op dit artikel