nieuws

Artsen-Onderlinge wordt onder ING-vlag intermediairmaatschappij

Archief

In het denkbeeldige kaartspel ‘Wie heeft de meeste troeven in de medische wereld’ lijkt bankverzekeraar ING een belangrijke slag te hebben geslagen. Als de leden van de Haagse aov-verzekeraar Artsen-Onderlinge op 17 december hun goedkeuring verlenen, wordt de maatschappij in ING Nederland opgenomen.

De Artsen-Onderlinge (opgericht in 1896) werkt als direct-writer, verzekert uitsluitend artsen en heeft ongeveer 11.500 polishouders. Er zit de laatste jaren geen groei in maatschappij, die goed is voor een premie-inkomen van f 60 mln en 25 werknemers telt.
In een gezamenlijk persbericht van Artsen-Onderlinge en ING staat: “Om in een steeds feller concurrerende markt de verplichtingen tegenover de verzekerden ook op lange termijn optimaal te kunnen blijven waarborgen, is Artsen-Onderlinge op zoek gegaan naar een sterke financiële partner”.
Binnen ING Nederland zal de artsenverzekeraar een aparte NV worden, die zich ook op andere terreinen zal gaan ontplooien, waarbij met name aan pensioenen wordt gedacht. Wat ook nieuw is, is de distributiemethode, want de maatschappij zal daarbij gebruik gaan maken van het (gespecialiseerde) intermediair.
Apollonia
De Artsen-Onderlinge is binnen een jaar tijd de tweede ‘medische verzekeraar’ die door ING wordt binnengehaald. Eerder veroverde het concern al Apollonia, een onderlinge levensverzekeraar van en voor tandartsen.
Met de voorgenomen overname troeft ING enkele andere partijen af, zoals het pensioenfonds PGGM en de andere aov-specialist in de medische wereld, Movir. PGGM verwierf vorig jaar de Olma, een onderlinge levensverzekeraar voor artsen.
De Brauw (PGGM) opvolger van Hauer bij Movir
Jhr.mr. W.M. de Brauw (49) wordt per 1 januari statutair directeur bij aov-verzekeraar Movir, waar hij B.J.M.W. Hauer opvolgt, die per 1 april op 60-jarige leeftijd met vervroegd pensioen gaat. De Brauw was in de afgelopen zes jaar directeur Pensioenzaken van PGGM en bekleedde voordien dezelfde functie bij het Shell Pensioenfonds. A. van Lottum, van 1977 tot 1997 financieel directeur bij artsenverzekeraar VVAA, is benoemd tot commissaris bij Movir. Hij volgt prof. mr. drs. H.P.J. Ophof op die medio 1998 als commissaris aftreedt.

Reageer op dit artikel