nieuws

Artsen-onderlinge: beoordeling arbeidsongeschiktheid voortaan alleen

Archief

in relatie met eigen beroep

De Artsen-Onderlinge, gespecialiseerd in aov’s voor uitsluitend artsen, heeft afgelopen vrijdag een rigoureuze beslissing genomen ten aanzien van de maatstaven van arbeidsongeschiktheid.
Bij beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt voortaan uitsluitend naar het eigen beroep van de verzekerde gekeken, ongeacht de leeftijd waarop de arbeidsongeschiktheid ontstaat. Anders gezegd: bij de beoordeling zal niet langer gekeken worden naar de restcapaciteit voor andere beroepen dan het eigen beroep.
“Reden voor de verruiming van de voorwaarden is niet alleen het gunstige exploitatieresultaat, maar ook omdat de gedisciplineerdheid van de verzekerden om alleen terecht aanspraak te maken op een uitkering groot is en niet leeftijdgebonden”, aldus directeur B.K. Stroosma. De Artsen-Onderlinge had in 1994 een exploitatieresultaat van f 27,6 (28,7) mln bij een bruto premie-inkomen van f 62,5 (60,8) mln.

Reageer op dit artikel