nieuws

Arisco: meer calculaties, minder omzet

Archief

Autoschadecalculator Arisco, voorheen Audatex, behandelde vorig jaar 833.000 (749.000) autoschades. Het aantal normcalculaties nam met 16% toe tot 547.000 (473.000). De groei is mede toe te schrijven aan het inzetten van het Audatex-systeem voor kleinere schades en de toetreding eind 1994 van Stad Rotterdam en Zwolsche Algemeene.

De onderneming wijzigde haar naam in maart jl. in Arisco. De naam Audatex zal nog wel met het produkt normcalculatie verbonden blijven.
De omzet van Arisco verminderde in 1995 met f 1,3 mln tot f 20,7 mln. De teruggang is onder andere het gevolg van een verdere verlaging van de prijs voor een normcalculatie met 11% en de lagere tarieven voor netwerkdiensten en het gebruiksrecht van software. Het resultaat na belastingen bedroeg f 1,0 mln (f 1,3 mln).
Gebruikers
Het aantal gebruikers van het Audatex-systeem bedraagt nu 2.688 (2.585) bedrijven. Arisco verwacht geen spectaculaire groei meer wegens de bereikte marktpenetratie en een lichte tendens tot sanering in de schadeherstelsector. Wel zal het aantal aangesloten leasebedrijven vermoedelijk nog sterk toenemen. Arisco constateerde dat de schade-afhandeling door de gestuurde schadestroom aanzienlijk sneller verliep. Verzekeraars sturen hun klanten direct of indirect naar Bovag- en Focwa-bedrijven die zelf een Audatex-calculatie kunnen maken. Dit aantal nam op het totaal van normcalculaties toe van 73 % in 1994 tot 83% in 1995. Een expert stelt weliswaar de definitieve schadebehandeling vast (o.a. aan de hand van foto’s), maar de reparateur kan al aan het werk, hetgeen een winst van gemiddeld twee dagen oplevert. Arisco (Audatex) 1995 1994 aantal calculaties 833.000 749.000 aantal normcalculaties 547.000 473.000 aantal opdrachtnemers 2.688 2.585 omzet (in f mln) 20,7 22,0 resultaat 1,0 1,3

Reageer op dit artikel