nieuws

Argenta wijst beschuldiging discriminatie van de hand

Archief

Argenta is het niet eens met de bewering van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dat de Belgische geldverstrekker indirect zou discrimineren met zijn acceptatiebeleid.

De CGB bracht onlangs een rapport uit waarin met name Argenta wordt genoemd als discriminerende geldgever. Een huizenkoper die een aanvraag indient samen met een persoon die een tijdelijke verblijfsvergunning heeft, zou bij voorbaat niet worden gehonoreerd (zie ook pag. 13, red.) “Deze stelling dient sterkt genuanceerd te worden, want ze is gebaseerd op een letterlijke en slechts gedeeltelijke lezing van ons acceptatiebeleid”, reageert Nathalie Menschaert namens Argenta. “Aanvragen die niet aan ons standaard beleid voldoen, kunnen steeds worden voorgelegd aan onze kredietacceptanten, die de zaak geval per geval zullen beoordelen.”
Argenta accepteert een medeaanvrager met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd, mits zijn inkomen niet nodig is voor het verkrijgen van de lening. De geldgever wijst op de maatschappelijke verantwoordelijkheid om veilig om te gaan met de toevertrouwde middelen. “Onzorgvuldig krediet verstrekken gaat aan deze opdracht voorbij. Wij stellen vast dat de wijken en consumenten waarnaar de commissie onderzoek heeft verricht spijtig genoeg kwetsbaar zijn om beïnvloed te worden door malafide personen, die trachten met frauduleuze constructies consumenten en financiële instellingen te benadelen. Het beleid waarnaar de commissie verwijst is niet anders dan ingegeven door de zorg en de plicht om dergelijke praktijken te voorkomen.”
NVB
Ook de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil niets weten van discriminatie: “Onderscheid op grond van postcode past niet in het beleid van Nederlandse banken. Ze hebben er geen commercieel belang bij. Alleen al om deze reden willen banken graag voorkomen dat consumenten onnodige beperkingen ondervinden bij toegang tot de hypotheekmarkt.”
In de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen is expliciet opgenomen dat een hypotheek niet mag worden geweigerd op grond van godsdienst, levensovertuiging, burgerlijke staat, ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid of postcode. De NVB doet nog wel juridisch onderzoek naar de behandeling van aanvragen door mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Reageer op dit artikel