nieuws

‘Arbodiensten zijn WK-ziek’

Archief

De zogenaamde WK-ziekte waar sommige arbodiensten veel ophef over maken is een ziekte van deze arbodiensten zelf. Dat stelt MKB Benefits, een dienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf op het gebied van verzuim, preventie en arbozorg.

MKB Benefits kwalificeert het roepen over de WK-ziekte als een vorm van populair inspelen op valse sentimenten, die mensen in een kwaad daglicht zet – alsof ze zich te pas en te onpas ziek melden. “Arbodiensten verhullen hiermee hun onkunde.”
MKB Benefits zegt geheel andere ervaringen te hebben: “Het verzuim blijkt eerder iets lager te liggen na dit soort wedstrijden. Mensen nemen er vrij voor of ze ruilen diensten onderling. Ze willen graag napraten over de wedstrijd en dat kan beter op het werk dan thuis in je eentje ‘ziek’ op bed. Bovendien spelen de meeste bedrijven goed in op het WK door in overleg met de werknemers oplossingen te zoeken. En de werknemer denkt daar graag in mee”.
Vraagtekens bij huiscontroles
De verzuimpercentages die genoemd worden door sommige arbodiensten zijn schrikbarend hoog. “Er is iets grondig mis met de verzuimcultuur bij bedrijven waar dit voorkomt en de arbodienst die daar actief is”,aldus MKB Benefits. “En het is die arbodienst te verwijten, zolang daar nog de gedachte heerst dat huiscontroles bij werknemers de oplossing bieden. Dat is dweilen met de kraan open: de controleurs zijn makkelijk te misleiden voor wie dat wil.”

Reageer op dit artikel