nieuws

Arboconvenant werkdruk en RSI in de maak

Archief

Het Verbond van Verzekeraars, de vakorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben besloten een intentieverklaring te ondertekenen die voor de verzekeringsbedrijfstak moet leiden tot een arboconvenant over werkdruk, RSI en reïntegratie.

Staatsecretaris Hoogervorst heeft aangekondigd in deze kabinetsperiode met minimaal twintig bedrijfstakken een zogeheten arboconvenant te willen afsluiten. Een convenant moet gaan over één of meer van de zeven grootste arbeidsrisico’s: werkdruk, RSI (Repetitive Strain Injury), schadelijk geluid, OPS (schildersziekte), tillen, allergene stoffen en kwarts.
Daarnaast kunnen in het convenant ook afspraken gemaakt worden over andere arbeidsrisico’ of over reïntegratie van zieke werknemers. Voor de afspraken die gemaakt worden in het convenant, is subsidie beschikbaar.
Voor de verzekeringsbedrijfstak is nu besloten in ieder geval te komen tot het ondertekenen van een intentieverklaring die moet leiden tot een arboconvenant over werdruk en RSI. Daarnaast zullen in het convenant afspraken gemaakt worden over reïntegratie. De afspraken zullen gaan over de verkleining van de WAO-instroom zonder dat gekeken wordt naar de oorzaak van uitval.
De verzekeringsbedrijfstak volgt met dit convenant het bankwezen, waar al eerder een intentieverklaring op deze gebieden ondertekend werd.

Reageer op dit artikel