nieuws

Arag: woonhuiszekerheid in drie productvarianten

Archief

Arag heeft een rechtsbijstandverzekering rondom het thema huisvesting ontwikkeld: de ProRechtCombinatie Woonhuiszekerheid. Deze verzekering kent drie productvarianten, gericht op respectievelijk kopen van een bestaande woning, kopen van een nieuwe woning en verkopen van een woning.

Het gaat bij Woonhuiszekerheid om het bieden van dekking bij geschillen die met de (ver)koper kunnen ontstaan op grond van onder meer gebreken bij de oplevering van een nieuwbouwwoning, een te late oplevering, verborgen gebreken bij een bestaande woning of geschillen over afwijkende perceelgroottes.
Bij de distributie wordt qua doelgroep in eerste instantie gemikt op makelaars onroerend goed en assurantietussenpersonen. Het is de bedoeling dat zij fungeren als polishouder voor particuliere cliënten die in de positie van koper of verkoper van een woning komen te verkeren. Het gaat daarbij alleen om panden die bestemd zijn of waren voor bewoning door de koper of de verkoper zelf.
Oogmerk van het nieuwe product van Arag is, dat de makelaar/tussenpersoon de verzekering als een toepasselijk relatiegeschenk aanbiedt, met als achterliggende gedachte om vroeger of later een meer complete rechtsbijstandverzekering aan de orde te kunnen stellen.
Premies
De polishoudende makelaar/tussenpersoon geeft aan de particuliere cliënt een certificaat af. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de ingangsdatum. Als een koper een geschil heeft met een verkoper, dient hij het geschil via de polishouder bij Arag te melden.
Voor een verkopende particulier bedraagt de premie _ 27, voor een koper van een bestaande woning _ 42,50 en bij een nieuwbouwwoning _ 88.
De dekking voor interne kosten is ongelimiteerd en voor externe kosten geldt een limiet van _ 7.000. Er geldt overigens een franchise van _ 450.
Jaarlijks worden er 450.000 huizen gekocht of verkocht, zo citeert Arag een cijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus er zou een aantrekkelijke markt voor het nieuwe product moeten zijn.
Combinaties
De ProRecht-lijn van Arag bestaat uit combinaties van een rechtsbijstandverzekering en juridische dienstverlening op notabasis.
Voor zaken die onder de dekking van de polis vallen, wordt rechtshulp verleend door juristen van Arag. Voor zaken die niet onder de dekking vallen, kan de verzekerde een beroep doen op Rechtswijzer, een dochteronderneming van Arag.

Reageer op dit artikel