nieuws

Arag wil schadelast verder beperken

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar Arag heeft de schadelast ook in 1997 in de hand weten te houden. Voor het derde achtereenvolgende jaar beliep het totale schadebedrag iets meer dan f 44 mln. Arag had echter ingezet op verlaging.

Verantwoordelijk voor de stabiele schadelast is onder meer het in 1993 opgerichte Arag-Advocatennetwerk. In 1997 bleven de externe advocaatkosten beperkt tot f 20,8 (20,9) mln. Arag is daarmee niet tevreden.
“Dit jaar willen we tot een sterke vermindering van de externe kosten komen”, aldus Arag in zijn jaarverslag. Te nemen maatregelen zijn onder andere: nog meer en betere afspraken met advocaten en een verdere verfijning van het uitbesteden van schadegevallen.
Aantal zaken
In totaal werden vorig jaar 33.085 (32.883) schadegevallen gemeld. Het aantal verkeerszaken daalde wederom, naar 12.847 (13.601) gevallen. Het aantal juridische zaken – letselschades, arbeidsrecht, contractrecht, onroerend goed en administratief recht – nam verder toe tot 20.238 (19.282) zaken.
Het aantal door externe advocaten behandelde zaken stabiliseerde vorig jaar op ruim 3.500. Daarvan zijn er 2.677 (2.866) behandeld door aan het netwerk verbonden advocaten, en 874 (712) door anderen.
De totale schadelast van Arag kwam vorig jaar uit op f 44,2 (44,6) mln. Daarnaast voegde Arag f 5,4 (2,0) mln toe aan de schadereserve, in verband met ingewikkelde schadegevallen die naar verwachting langdurig en kostbaar zullen gaan worden.
Premie
Het resultaat van de technische rekening kwam uit op f 2,8 (1,4) mln, ondanks de toevoeging van f 5,4 mln aan de reserves. Ter vergelijking: in 1993 was het technisch resultaat nog f -7,6 mln. De nettowinst steeg naar f 2,8 (1,9) mln.
Het brutopremie-inkomen steeg met 7,7% naar f 82,8 mln. Die groei blijft enigszins achter bij de marktontwikkeling en stemt Arag voor de komende jaren ook niet geheel tevreden. “Gestreefd wordt naar een groei van 10%”, stelt Arag. Van die brutopremie is 19,4% afkomstig van vijf herverzekeringsovereenkomsten.
Euro
Arag wil overigens volgend jaar al in de bedrijfsvoering met de nieuwe munteenheid euro gaan werken. Volgens marketeer Jos Veendrick zal dat vooralsnog beperkt blijven tot de interne administratie. “Bij ADN en op acceptgiro’s zal het werken met euro’s nog niet mogelijk zijn.”
“Maar tussenpersonen die al in euro’s willen werken, kunnen we vanaf 1 januari ook in euro’s gaan betalen. We zullen bedragen in onze correspondentie zowel in guldens als in euro’s gaan weergeven. We streven ernaar dat ook op polissen voor de klant te doen.”
Arag Rechtsbijstand 1997 1996 (in f mln) brutopremie 82,8 76,9 schades 44,2 44,6 w.v. extern 20,8 20,9 bedrijfskosten 33,7 34,1 w.v. provisie 22,9 20,6 technisch resultaat 2,8 1,4 brutoresultaat 4,3 3,0 nettowinst 2,8 1,9 eigen vermogen 21,0 19,6 vereiste solvabiliteit 13,7 12,7 aantal medewerkers 246 260

Reageer op dit artikel