nieuws

Arag wijzigt gezinspolis en biedt ook diensten buiten de polis

Archief

Arag wijzigt gezinspolis en biedt ook diensten buiten de polis

om
Arag heeft de ProRechtPolis voor particulieren vernieuwd. Een module ‘Fiscaal & Vermogen’ is toegevoegd. Buiten de polis om biedt Arag nu ook juridische bijstand op maat en treedt Arag op als makelaar voor diverse juridische diensten.
“Arag wil een integrale juridische dienstverlener worden, met rechtsbijstandverzekering als spil van de activiteiten”, zegt Marc van Erven, directievoorzitter van Arag. “Wij nemen namelijk een behoefte waar die verder gaat dan de rechtsbijstandverzekering. Er is bijvoorbeeld vraag naar screening van arbeidscontracten en naar hulp bij het aanvragen van contracten. Met het oog hierop hebben wij (de rechtspersoon) Arag Rechtswijzer opgericht. Onder de noemer ProRecht Juridische Dienstverlening bieden wij gratis adviezen, en tegen betaling schriftelijke standaardinformatie en schriftelijk maatwerkadvies. Rechtswijzer fungeert tevens als makelaar voor alle gewenste juridische diensten. De verzekerde krijgt die diensten tegen een scherp tarief.”
Op termijn “ik denk binnen een jaar”, zal Arag de ProRecht Juridische Dienstverlening ook gaan aanbieden aan de verzekerde bedrijven.
Modules
De vernieuwde polis bestaat uit nu vier modules. De basismodule Verkeer (A) kan worden uitgebreid met – uitsluitend achtereenvolgens – de modules Consument & Wonen (B), Inkomen (C) en de nieuwe formule Fiscaal & Vermogen (D). De modules Verkeer en Consument & Wonen zijn uitgebreid. ‘Verkeer’ heeft bijvoorbeeld nu een standaarddekking voor het hele gezin.
“Voor alle modules is de ongelimiteerde dekkingssom voor interne en externe kosten gehandhaafd”, zegt Van Erven. “Ik vindt dat een sterk punt van onze polis. Dat biedt geen enkele andere rechtsbijstandverzekeraar.”
De uitbreidingen gaan gepaard met premieverhogingen. De nieuwe premies zijn: voor module A f 109 (voorheen f 95 of f 105 voor het hele gezin), voor de modules A+B f 263 (f 213), voor de modules A+B+C f 351 (f 320) en voormodules f 429. De verzekerde kan kiezen voor een eenjarig of een vijfjarig contract.
Gewijzigde modules
Bij de module Verkeer is de ongelimiteerde Europadekking uitgebreid met een werelddeking. Buiten Europa geldt een maximumdekking van f 22.371. De minimumdekking (Arag behandelt geen kwesties met een financieel belang onder de f 440) is voor de Verkeersmodule geschrapt. “Het is gebleken, dat het intermediair vindt dat in de verkeerssector ook bagatelschades moeten worden behandeld.”
De module Consument & Wonen is uitgebreid met een dekking voor contractuele geschillen in verband met Internet. “Geschillen over de aankoop van artikelen, het boeken van een vakantiereis, of over de service van een Internet-provider zijn verzekerd.” Een voorwaarde is dat de aanbieder binnen de Europese Unie is gevestigd. Volgens Van Erven neemt Arag met deze dekking het voortouw in ons land. “In de module is ook een dekking opgenomen voor een onrechtmatige daad (voor zover die niet gedekt is op de avp). Arag begeleidt de verzekerde tot een gerechtelijke procedure. Indien de rechter vindt dat de verzekerde geen verwijt gemaakt kan worden, vergoedt Arag ook de kosten in verband met de gerechtelijke procedure.
Nieuwe module
De nieuwe module Fiscaal & Vermogen dekt alle geschillen over Nederlandse (particuliere) belastingen die kunnen dienen voor de Nederlandse belastingrechter. “Met het oog op het nieuwe belastingstelsel is dit een waardevolle uitbreiding”, zegt Van Erven. Ook gedekt zijn geschillen over effectentransacties.
De module dekt voorts geschillen rond aankoop en verkoop van een tweede woning voor eigen gebruik. Hierbij geldt de Europese Unie als dekkingsgebied.
Rechtswijzer
“Voor alle juridische vragen en problemen die niet onder de dekking vallen, kan de verzekerde terecht bij de ProRecht Juridische Dienstverlening van Rechtswijzer”, zegt Van Erven. “De verzekerde bepaalt zelf in welke mate hij wordt geholpen. Hij kan kiezen voor een standaard informatiepakket dat hem in staat stelt zelf het probleem aan te pakken. Zo’n pakket bevat onder meer een checklist en een handleiding hoe het beste te werk kan worden gegaan. In bepaalde gevallen zullen er aanvraagformulieren bij zijn. De verzekerde kan er ook voor kiezen om een deel van de procedure uit handen te geven. Hij kan bijvoorbeeld aanvraagformulieren laten invullen. Een stukje maatwerk dus.”
Rechtswijzer treedt ook op als makelaar voor volledige juridische hulpverlening. “Wij kunnen”, zegt Van Erven, “een aantrekkelijker tarief bedingen.” Het kan hierbij gaan om kwesties als: belastingaangiften en -bezwaarschriften, notariële diensten (testamenten, samenlevingscontracten), contracten, keuringen en expertiserapporten, echtscheidingsprocedures en strafzaken. Als het gaat om advocatenhulp, wordt gebruik gemaakt van het Arag AvocatenNetwerk. Voor de andere diensten heeft Arag connecties, waarmee nog geen vaste afspraken zijn gemaakt.
De verzekerde ontvangt van Arag een offerte met – al naar gelang de zaak – een totaalbedrag, een minimum- en maximumbedrag, of met een afgesproken uurtarief. …………………………………………………….
Arag op Internet
Arag zit sinds gisteren (8 juni) op Internet. De Arag-site, www.arag.nl, geeft voorlopig een korte informatiefilm. Op 1 juli komt er een versie met uitgebreidere informatie over onder meer producten en premies. Het is de bedoeling dat (eventueel in een later stadium) via de site vragen kunnen worden gesteld. Ook komt er op 1 juli een site voor intermediair (URL nog niet bekend), die naderhand zal worden uitgebreid met een besloten interactief deel. ……………………………………………………..

Reageer op dit artikel