nieuws

Arag roept externe kosten halt toe

Archief

Arag heeft de externe kosten een halt toe geroepen. De rechtsbijstandverzekeraar richtte daartoe in 1993 een eigen advocatennetwerk op. Na jarenlange kostenstijgingen begint dat nu vruchten af te werpen.

Het aantal door externe advocaten behandelde zaken is vorig jaar gestabiliseerd op ruim 3.500. Daarvan zijn er 2.866 (2.878) door aan het netwerk verbonden advocaten behandeld. In 1994 werden nog geen 3.000 zaken uitbesteed, waarvan 2.159 aan de netwerk-advocaten.
Arag heeft hiermee de constant stijgende kostenlijn in horizontale richting weten om te buigen. De externe kosten beliepen vorig jaar f 20,9 (20,8) mln.
De totale schadekosten van Arag kwamen vorig jaar uit op f 44,6 (44,4) mln. Daarnaast voegde Arag f 2 mln toe aan de schadereserve voor externe betalingen, in verband met schades die al vanaf 1993 lopen en uitbesteed zijn aan de vrije advocatuur.
In totaal werden 32.883 (33.003) schadegevallen gemeld. Het aantal verkeerszaken daalde naar 13.601 (14.520), terwijl het aantal juridische zaken met 800 toenam tot 19.282.
Aanloopperiode
Ondanks dat de brutopremie f 4 mln hoger uitkwam op f 76,9 mln spreekt Arag over een aanloopperiode in het eerste deel van vorig jaar. Vooral de verkoop van rechtsbijstandpolissen voor bedrijven liep toen achter bij de verwachtingen.
De maatschappij houdt het erop dat het intermediair in afwachting was van de in september geïntroduceerde ProRechtpolis Zakelijke Markt. Het najaarssucces dat op die introductie volgde, sterkt Arag in de overtuiging dat de gekozen productfilosofie aanslaat bij tussenpersonen en verzekerden.
Het technische resultaat van Arag is, ondanks de reservering van f 2 mln, uitgekomen op f 1,4 (0,2) mln. Het resultaat vóór belastingen steeg met 35% naar f 3,0 (2,2) mln. De nettowinst kwam 40% hoger uit op f 1,9 (1,4) mln.
Voor 1997 verwacht de rechtsbijstandverzekeraar een verdere verbetering van deze resultaten. Arag Rechtsbijstand 1996 1995 (in f mln) brutopremie 76,9 72,9 schaden 44,6 44,4 bedrijfskosten 34,1 30,5 wv. provisie 20,6 19,6 technisch resultaat 1,4 0,2 resultaat voor belasting 3,0 2,2 nettowinst 1,9 1,4 eigen vermogen 19,6 18,7 vereiste solvabiliteit 12,7 12,4 gem. aantal medewerkers 260 269

Reageer op dit artikel