nieuws

Arag: ‘Rechtsbijstandverzekeraars accepteren tè riskante risico’s’

Archief

Volgens algemeen directeur mr P.F. Heuperman van rechtsbijstandverzekeraar Arag accepteren andere rechtsbijstandverzekeraars nog steeds risico’s in segmenten die uit ervaring en statistische informatie als tè risicovol bestempeld moeten worden.

“Met name verzekeraars die hiermee nog geen ervaring hebben, vallen hierbij op. Zij accepteren datgene dat de gespecialiseerde verzekeraar(s), door schade wijzer geworden, laten liggen”.
Heuperman betoogde dit in een lezing voor de West-Brabantse Assurantie Club over het onderwerp ‘Innovatie in de rechtsbijstandbranche’.
Opvallend is volgens Heuperman dat het intermediair het tè risicovolle aspect onderkent, maar dat delen van het intermediair toch in deze segmenten blijven bemiddelen. “Het lijkt of men de over enkele jaren te verwachten saneringsslag op de koop toe neemt”.
Rechtsbijstandverzekeraar Arag werkt, net als steeds meer multibranche-verzekeraars, met een kerngroep tussenpersonen. Andere rechtsbijstandverzekeraars daarentegen richten zich nog niet op kernrelaties en voor hen lijkt het primaire doel zo veel mogelijk produktie binnen te halen, zonder dat belang wordt gehecht aan de wijze waarop dat gebeurt, aldus Heuperman.
Arag heeft binnen de 3500 tussenpersonen waarmee de maatschappij samenwerkt, een groep van 1200 kernrelaties. “Doel van de kernrelatiestrategie is, met een professionele zakenpartner op het gebied van rechtsbijstand zodanig zaken te doen, dat het voor beide partijen profijtelijk is”.
Arag wil daarbij als risicodrager sturend zijn. Een aantal malen per jaar wordt met de kernrelaties gesproken over de produktmix en over de planning voor de verkoop van het produkt in het boekjaar (onder meer om de logistiek af te stemmen en eventueel advies te kunnen geven over de gekozen richting) en om afspraken te maken over een minimumrendement. “Als er ten opzichte van dit minimumrendement overrendement wordt gemaakt, kan Arag iets extra’s voor de assurantietussenpersoon betekenen, zoals maatwerkprodukten leveren of een bijdrage bij verkoopacties. Op deze wijze is er, door goed zaken te doen met elkaar, profijt voor de assurantietussenpersoon, voor zijn totaalrelatie en voor Arag”.
Geen aantasting onafhankelijkheid
De kernrelatiefilosofie tast volgens Heuperman de onafhankelijkheid van het intermediair niet aan. “Het is voor Arag niet noodzakelijk dat het intermediair alleen met Arag zaken doet en niet met een andere rechtsbijstandaanbieder. Bijvoorbeeld voor de risico’s, die Arag in haar strategie niet meer verzekerbaar acht, zoals in situaties waar sprake is van ondernemersrisico”.
Sinds 1992 werkt Arag samen met een selectie bekende regionale advocatenkantoren. Gecontracteerd is dat elk van deze kantoren van Arag-verzekerden per jaar 125 opdrachten krijgt met een gemiddelde behandelingsduur van meer dan 5 uur tegen een totaal honorarium van f 350.000 excl. BTW.
Begin 1996 worden betrokken verzekerden en hun tussenpersonen over de werking van dat netwerk geënquêteerd.
“De aangesloten advocaten kunnen rekenen op het neven-effect dat niet-verzekerde zaken of relaties van het intermediair die niet voor rechtsbijstand verzekerd zijn in contact komen met de advocaten. Vanaf begin volgend jaar zal dat vanuit Arag mede gestuurd worden door specifieke acties”, aldus Heuperman.

Reageer op dit artikel