nieuws

Arag meldt recordgroei

Archief

Arag meldt over boekjaar 1999 een recordgroei in het brutopremie-inkomen tot boven de f 100 mln. De kosten stegen navenant, waardoor per saldo een lagere winst resteert.

Het brutopremie-inkomen van Arag, de tweede rechtsbijstandverzekeraar van ons land, is vorig jaar met 10,9% gestegen tot f 100,5 (90,6) mln. Dit ondanks een hoger dan gebruikelijk royement. Zowel in absolute als in relatieve termen is de premiegroei een record. Arag, onderdeel van het in twaalf landen actieve Arag Rechtsschutz (Düsseldorf), is sinds 1962 actief in Nederland.
Voor de komende jaren ziet Arag nog meer groeikansen. “Gezien de lage verzekeringsdichtheid is er voor rechtsbijstandverzekeringen voor alle aanbieders nog ruimte voor expansie.” Arag constateert dat meer bedrijven in deze vijver gaan vissen. “Naast gespecialiseerde verzekeraars en multibranchemaatschappijen komen de direct-writers de markt op. En verder spelen branche-organisaties een rol.”
Schades
Over heel 1999 kreeg Arag 37.512 schademeldingen te verwerken, bijna drieduizend meer dan het jaar ervoor. Het aantal verkeerszaken steeg met bijna 3% tot 12.771, het aantal letselgevallen kwam 9% hoger uit op 3.035, terwijl het aantal juridische kwesties met liefst 10% steeg tot 21.706. “Dit heeft een behoorlijke druk gelegd op de interne rechtshulpverlening”, erkent de Arag-directie in het jaarverslag.
De behandelingskosten schoten met 20% omhoog tot f 62,4 (51,9) mln. Van alle schademeldingen handelde Arag 89,6% in eigen huis af; er werden 3.918 (3.855) zaken uitbesteed. Opvallend is dat het aantal zaken dat werd afgehandeld door het Arag Advocatennetwerk daalde: van 2.797 naar 2.665 zaken. Overige advocaten behandelden 1.253 (1.058) zaken. De totale kosten die gemoeid zijn met externe schadebehandeling stegen met 14% tot f 26,1 (22,9) mln.
Resultaat
Het verzekeringstechnische resultaat van Arag daalde tot f 2,2 (3,0) mln. Het resultaat voor belastingen nam met ruim 11% af tot f 4,2 (4,7) mln, onder meer door een toevoeging ter grootte van f 10,6 mln aan de schadereserve. Die reserve is nu f 62,6 mln groot. Aan nettowinst resteert f 2,8 (3,8) mln.
Directievoorzitter Marc van Erven presenteert begin volgende maand de vernieuwde Arag-polis voor particulieren. Arag Rechtsbijstand 1999 1998 brutopremie 100,5 90,6 aantal schademeldingen 37.512 34.623 schades 62,4 51,9 w.v. externe kosten 26,1 22,9 technisch resultaat 2,2 3,0 nettowinst 2,8 3,8 eigen vermogen 24,3 22,9 vereiste solvabiliteit 18,1 15,2 aantal medewerkers 255 251 (in f mln)

Reageer op dit artikel