nieuws

Arag boekt succes met ProRechtPolis

Archief

De verkoop van de ProRechtPolis, de gezinspolis die rechtsbijstandverzekeraar Arag in juni 1995 introduceerde, verloopt voorspoedig. Het premie-inkomen in het tweede deel van 1995 kwam uit boven f 1,5 miljoen: bijna negenduizend polissen.

De ProRechtPolis is een modulair opgebouwde rechtsbijstandverzekering, die niet meer het aloude principe ‘alles is gedekt, behalve’ kent. De modules zijn: verkeer (A), consument & wonen (B) en inkomen (C). De jaarpremies zijn respectievelijk f 95 (A), f 200 (A+B) en f 300 (A+B+C).
Van module A werden tussen 1 juni en 31 december 1995 4.384 polissen verkocht. De polis A+B kende 822 geïnteresseerden. De meest complete polis (A+B+C) werd 3.360 keer gesloten.
De nieuwe bedrijfsverzekering, die qua opzet overeenkomt met de ProRechtPolis voor gezinnen, verwacht Arag niet in mei maar pas in september te introduceren. Andere nieuw produkten waar Arag hard aan werkt, zijn de rechtsbijstandpolissen voor specifieke doelgroepen.
De eerste ‘niche’ wordt vanaf 1 januari uitgeprobeerd in de medische sector. De verzekering gaat primair uit van het gebruik van een eigen advocaat: tot een bepaald maximumbedrag – afhankelijk van de casus – en met een eigen risico van 10%. Een andere optie is dat de verzekerde kiest voor een natura-verzekering: rechtsbijstand door Arag zelf.
Dit nieuwe produkt, dat gevoerd wordt onder de naam van gevolmachtigde Sibbing & Wateler Assuradeuren in Veenendaal, wordt in het najaar geëvalueerd en eventueel op de markt gebracht.

Reageer op dit artikel