nieuws

Arag betreedt Arena met ProRechtpolis Zakelijke Markt

Archief

Arag heeft het strijdperk van rechtsbijstandverzekeraars betreden met een nieuw wapen in handen. De ProRechtpolis voor de zakelijke markt werd vorige week aan een kleine tweehonderd tussenpersonen gepresenteerd in de Amsterdam Arena.

In juni 1995 kwam Arag op de markt met de ProRechtpolis voor particulieren. De Leusdense rechtsbijstandverzekeraar verliet daarmee de koers van ‘alles is gedekt, tenzij…’ en stapte over op modulaire polissen. De nieuwe versie voor de zakelijke markt, die per 1 januari 1997 het oude product voor bedrijven geheel vervangt, borduurt voort op die filosofie.
De ProRechtpolis Zakelijke Markt bestaat uit vier modules: verkeersrisico (A), basis bedrijfsrisico (B), inkoop (C) en verkoop (D). De dekking geldt – op het B-onderdeel ‘onroerend goed’ na – niet alleen voor Nederland, maar ook voor België, Luxemburg en Duitsland. Aan de externe kosten zijn per gebeurtenis limieten gesteld: maximaal f 50.000 (Nederland) of f 25.000 (buitenland). Voor verkeerszaken (dekking Europa en niet-Europese landen aan de Middellandse Zee) geldt geen limiet.
Met de modulaire opbouw denkt Arag zijn producten eenvoudiger te maken en zowel het intermediair als de klant bewuster te maken van de inhoud. Arag-directeur mr. P.F. Heuperman: “De modules maken een bewust advies mogelijk. En de verzekerde kan een bewuste keuze maken van de risico’s die hij wel of niet wil afdekken. Bij de formule ‘alles is gedekt, tenzij…’ heeft men toch al snel het idee dat alle risico’s gedekt zijn. Het spreekt voor zich dat die verkeerde veronderstelling tot onnodige problemen kan leiden: voor de verzekerde, maar ook voor ons en het intermediair.”
Doelgroep
Heuperman maakte tijdens de presentatie duidelijk dat de doelgroep van de zakelijke ProRechtpolis in eerste instantie wordt gevormd door bedrijven met minder dan vijftig werknemers. “Daarboven wordt het maatwerk en kunnen begrenzende clausules gaan gelden.”
Eén van de aanwezigen vroeg Heuperman hoe het staat met de acceptatie van ondernemingen die Arag in een eerder stadium als ‘moeilijk verzekerbaar’ betitelde, zoals bijvoorbeeld bouw-, transport- en taxibedrijven. Heuperman: “Arag weet waar de schadelasten zitten en zal daar met de acceptatiecriteria en premiestelling rekening mee houden.”
Een zaak wordt in principe intern door Arag behandeld. Mocht dat nodig zijn dan wordt een deskundige uit het Arag Advocatennetwerk ingeschakeld of een andere externe advocaat. Heuperman verwacht binnenkort een vierde mogelijkheid: “Veel bedrijven beschikken over een eigen advocaat, die ze liever inschakelen dan onze mensen. Dit is een aparte situatie, waarvoor aparte eigen risico’s en premies zullen komen.”
Particulier
Medio oktober wordt het intermediair voorzien van een diskette waarop een premieberekeningsprogramma, het aanvraagformulier en de polisvoorwaarden te vinden zijn. In de nabije toekomst moet ook het rechtstreeks uitdraaien van een offerte met die diskette mogelijk worden.
Over de ProRechtpolis voor partculieren had Heuperman nog twee dingen te zeggen. Allereerst dat de CombiPolis – de combinatie van een particuliere en bedrijfsmatige rechtsbijstandverzekering – wordt afgeschaft. Beide verzekeringen kunnen nog wel op één polis worden gezet, maar premiekorting levert dat niet meer op. Daar staat tegenover dat er geen dekkingsbeperking meer geldt: een conflict tussen zaak en privé is dus ook gedekt.
Ten slotte is de ProRechtpolis voor Particulieren uitgebreid met een extra module: A Plus Verkeersrisico. Deze uitbreidingsmodule (à f 15) voorziet in een franchise van f 250 en, belangrijker, biedt dekking voor een gemachtigde bestuurder en de inzittende(n).

Reageer op dit artikel