nieuws

Apollonia gebruikt NN voor universal-life

Archief

Apollonia gaat tandartsen en tandartsspecialisten universal-lifeprodukten aanbieden. De onderlinge levensverzekeraar maakt hiervoor gebruik van een achttal beleggingsfondsen van Nationale-Nederlanden.

Apollonia is een dochter van de Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten (SPT). Vanaf 1 januari 1997 worden tandartsen gelijkgesteld met zelfstandig ondernemers en vervalt de verplichte deelname aan SPT. Het fonds wordt dan premievrij gesteld en zal in de toekomst verdwijnen.
Tandartsen zullen hun pensioenvoorziening voortaan op vrijwillige basis moeten treffen. Apollonia en SPT willen hun doelgroep hierbij helpen. Om die reden wordt het traditionele assortiment van aanvullende pensioenprodukten nu uitgebreid met unit-linked- en universal-lifeprodukten. Tandartsen kunnen ondermeer hun pensioen regelen op basis van het beschikbare-premiesysteem.
Qua omvang is Apollonia te klein om die pensioengelden voldoende te beleggen en dus is samenwerking gezocht met Nationale-Nederlanden. NN stelt 8 beleggingsfondsen ter beschikking, waarin polishouders van Apollonia kunnen participeren. De risico’s worden echter volledig door Apollonia zelf gedragen.
Apollonia had eind 1995 bijna 3.700 polishouders en een belegd vermogen van f 122 miljoen. Het premie-inkomen steeg vorig jaar naar f 14,3 (8,9) mln. De netto winst bedroeg f 295.000 (169.000).

Reageer op dit artikel