nieuws

Aparte ‘ziekenfondstoestemming’ voor vut-regelingen afgeschaft

Archief

Of vutters onder een bepaalde vut-regeling recht hebben op een ziekenfondsverzekering, zal niet meer worden getoetst door het CVZ.

Tot nu toe moeten vut-regelingen worden voorgelegd aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Uitzondering hierop zijn regelingen die door de overheid of bij CAO zijn vastgesteld. Het CVZ geeft dan een ‘aanwijzing’ op grond waarvan vutters recht behouden of hebben op een ziekenfondsverzekering. Bij de Raad van State ligt een wetsvoorstel waarmee de ‘aanwijzingen’ (in het algemeen) vervallen. Volgens dit voorstel moet de uvi (uitvoeringsinstelling) die van de werkgever of vut-stichting de vut-premies ontvangt (en doorspeelt naar de algemene ziekenfondskas) de gegevens checken. Een voorwaarde hierbij is wel, dat de vutters minstens 55 jaar zijn en dat de vut-uitkering minstens 70% van het laatstgenoten salaris bedraagt. Volgens het CVZ zijn er in ons land zo’n 150 ‘algemene’ vut-regelingen.

Reageer op dit artikel