nieuws

Aparte raad voor toezicht op financiële conglomeraten

Archief

Voor het toezicht op financiële conglomeraten wordt een aparte Raad van Financiële Toezichthouders opgericht. De Verzekeringskamer (VK), De Nederlandse Bank (DNB) en de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zullen in de raad deelnemen.

Financiën-minister Gerrit Zalm beoogt met de raad “een back-office te creëren van en voor de bestaande toezichthouders op sectoroverschrijdend terrein”.
Zalm hoopt de cohesie in het sectoroverschrijdende toezicht te bevorderen en wil lacunes en overlap voorkomen. Het voorzitterschap van de Raad zal rouleren tussen VK, DNB en STE.
Noodzaak
De noodzaak tot sectoroverschrijdend toezicht wordt door de praktijk ingegeven, aldus Zalm in de nota ‘Institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële marktsector’, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister noemt als voorbeeld de opkomst van beleggingsverzekeringen naast traditionele levensverzekeringen, beleggingshypotheken naast spaarhypotheken, en spaarverzekeringen naast traditioneel sparen.
In de praktijk strekken de administratieve organisaties binnen conglomeraten zich met regelmaat uit over de juridische muren tussen verzekerings-, beleggings- en bankeenheden.
De noodzaak wordt verder onderstreept door de marktaandelen van de conglomeraten in de drie sectoren: zij zouden 90% van de bancaire markt, 80% van de beurshandel en 70% van de verzekeringsmarkt in handen hebben. In de nota worden dertien conglomeraten expliciet genoemd: ING, Rabobank/Interpolis, Fortis, SNS Reaal, Levob, ABN Amro, Aegon, Achmea, Delta Lloyd, ASR, Ohra, Robein en Zwolsche Algemeene.
Informatieverstrekking
De nieuwe raad kan onder meer de toetsing van bestuurders voor zijn rekening nemen. Dat levert efficiëntievoordelen op, zowel bij goedkeuring als bij afkeuring.
Verder denkt Zalm aan de positieve effecten van de raad voor de consumentenvoorlichting. De raad zou een gemakkelijk bereikbaar loket kunnen zijn voor consumenten die niet precies weten waar ze terecht moeten. Verder kan de raad een rol spelen bij de totstandkoming van integrale regels voor de informatieverstrekking aan klanten door financiële instellingen. “Huidige verschillen in regels en toepassingen zijn inhoudelijk moeilijk te beargumenteren”, zo valt in de nota te lezen.
Effecten
Onderdeel van de nota is ten slotte een verbreding van het effectentoezicht. De STE wordt na het effectentoezicht op banken nu ook verantwoordelijk voor het toezicht op de effectenafdelingen van verzekeraars en pensioenfondsen.
In een reactie op de nota toont de Verzekeringskamer, die nu nog dat effectentoezicht op verzekeraars en pensioenfondsen voor zijn rekening neemt, zich geen voorstander van deze wijziging. De VK vindt de nieuwe benadering niet logisch en vreest voor overlap en inefficiëntie.

Reageer op dit artikel