nieuws

AOW-toeslag wordt niet aangetast door pensioen

Archief

De AOW-toeslag voor 65-plussers met een partner beneden 65 jaar, wordt niet mede afhankelijk van het inkomen (waaronder pensioen) van de AOW-er, blijkt uit antwoorden van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid op vragen van Tweede Kamerlid Rosenmöller.

Dit voornemen in het regeeraccoord is geschrapt en wordt vervangen door andere voorgenomen ingrepen om de beoogde besparingen te bereiken.
Samenwonende broers en zussen ontvangen nu elk een AOW voor alleenstaanden: 70% van de AOW voor een paar. Met ingang van 1996 krijgen nieuwe AOW-ers in deze categorie elk 50%, zoals nu ook geldt voor elk van beide gehuwde of samenwonende partners.
Bij nu AOW-genietende broers en zusters wordt vanaf 1 januari 1997 in vier halfjaarlijkse stappen het percentage tot 50% teruggebracht.
Voorts wordt de bestrijding van fraude met de AOW geïntensiveerd en wordt de uitkering bij overlijden van de AOW-er verminderd. Nu wordt AOW uitgekeerd over de maand van overlijden plus de twee volgende maanden. Dat wordt: twee maanden, te rekenen vanaf de datum van overlijden, aldus het ministerie.

Reageer op dit artikel