nieuws

‘Aow moet gekoppeld worden aan inflatie’

Archief

Over de financiering van de vergrijzende Nederlandse samenleving is op korte termijn duidelijkheid vereist. Veranderingen in de aow hebben namelijk directe gevolgen voor de aanvullende produkten die verzekeraars bieden, zoals de pensioen- en zorgvoorziening. Duidelijk lijkt wel dat een welvaartsvaste aow onhoudbaar is.

Duidelijkheid. Die algemene eis werd aan de politiek gesteld tijdens het symposium ‘Lang zullen we leven! En wie zal dat betalen…’, georganiseerd door Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Het symposium, met als sprekers ondermeer de respectievelijke voorzitters H. Wiegel en S.J. Jonker, werd in Amersfoort bijgewoond door vele kopstukken uit de politiek, vak- en werkgeversorganisaties en de verzekeringswereld.
Verbonds-voorzitter Jonker waarschuwde de politiek voor het vooruitschuiven van het aow-vraagstuk. “Maatregelen op het gebied van de oudedagsvoorziening moeten gelden voor decennia en ze moeten geleidelijk worden ingevoerd. Het vereist politieke moed om deze lange-termijn-onderwerpen aan te snijden, maar de tijd dringt. Afwachten en uitstellen zal leiden tot improvisaties die ten koste zullen gaan van de regelingen.”
In het spoor van Jonker riep ook de voorzitter van de Zorgverzekeraars, Hans Wiegel, de politiek op om snel zekerheid te verschaffen over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. “Door de vergrijzing zullen de zorgkosten sterk stijgen. In het regeerakkoord is afgesproken dat die kosten met niet meer dan 1,3% mogen stijgen. Maar dat percentage zal als gevolg van de sterke vergrijzing overtroffen worden.”
Nyfer-onderzoek
Tijdens het symposium presenteerde prof. dr E.J. Bomhoff de resultaten van het onderzoeksinstituut Nyfer naar de toekomstige betaalbaarheid van de ouderenvoorziening en de ouderenzorg. Het Nyfer-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Verbond en de Zorgverzekeraars.
Bomhoff adviseert de aow te koppelen aan de inflatie en niet aan de gemiddelde loonstijging of aan de welvaart. Een welvaartsvast pensioen leidt tot een permieverdubbeling in 2040. Wordt de aow gekoppeld aan de CAO-lonen, dan stijgt de premie van ruim 14% nu naar zo’n 20% in 2035. Door de aow te koppelen aan de inflatie kan de premie zelfs licht tot later fors dalen.
Wel ontstaat dan een omvangrijk aow-gat bij de aanvullende pensioenen. Die kosten kunnen beheersbaar worden door af te stappen van het idee dat aow plus aanvullend pensioen samen 70% van het laatst verdiende loon (eindloon) moeten zijn. Beter is een systeem van ‘beschikbare premieregeling’, die uitgaat van individuele opbouw.
Iedere werknemer moet in dit geval zijn eigen spaarpot vullen, waarin de werkgever jaarlijks een bepaald percentage van het loon stort. De werknemer kan dit naar eigen wens aanvullen en afspreken hoe de opgebouwde gelden moeten worden belegd en uitgekeerd.
Aanvullende maatregelen om de kosten van de oudedagsvoorziening te beheersen zijn: een geleidelijke en lang van tevoren aangekondigde verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd – bijvoorbeeld één maand per jaar – en een hogere arbeidsparticipatie van ouderen.
Nyfer-onderzoeker Bomhoff: ‘Paniek rond de aow is onzin. Enkele ingrepen houden het stelsel betaalbaar.’

Reageer op dit artikel