nieuws

Aov Klaverblad

Archief

Klaverblad heeft begin dit jaar de premie van de aov’s niet gewijzigd en heeft meegedeeld dit voorlopig niet doen. De provisie wordt evenmin gewijzigd.

Contract minima Delft
De aanvullende zorgverzekering voor minima die de gemeente Delft vorig jaar sloot bij DSW, werpt vruchten af. De gemeente had in het kader van de Bijzondere Bijstand 160 aanvragen minder voor medische kosten en zegt dat dit voor 80% is te danken aan genoemd contract. Voor de bij DSW verzekerde minima is deze aanvullende verzekering gratis.
Tandartsen en Univé
Ziekenfondsverzekerden van Univé krijgen in de toekomst geen rekeningen meer van de tandarts. De tandartsen declareren de kosten per periode aan Univé, die de kosten met de verzekerden verrekent. Dit systeem wordt sinds 1 februari gefaseerd ingevoerd.
Avéro Zorg
De Verzekeringskamer heeft toestemming gegeven voor de overdracht van Avéro Zorgverzekeringen aan Achmea Zorgverzekeringen. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 5 februari. De overdracht, die met terugwerkende kracht plaatsvindt per 1 januari 2000, is een gevolg van structuurwijziging bij Achmea.
Monitor zorgverzekering
Klantenmonitor Zorgverzekeringen, een periodiek onderzoek (standaard en maatwerk) van Jan M. de Mos Management Consultancy (Soesterberg) en MarketResponse, heeft het onderzoek verbreed door onder meer de vragenlijst uit te breiden. In juni verschijnt het rapport over 2001. Verzekeraars kunnen tot 1 maart onderzoeken opgeven om te laten ‘meelopen’.
Inkomensverzekering
In het kader van de VerzekeringsMonitor 2000 is bij Heliview (076-548.40.00) weer een rapport verschenen over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (prijs: f 5.500). Er blijkt onder meer uit, dat slechts een minderheid van de kleinere bedrijven een WAO-gatverzekering heeft gesloten.

Reageer op dit artikel