nieuws

Aon: voor gemeenten is er een derde aansprakelijkheidspolis

Archief

Aon heeft in samenwerking met de verzekeraars Delta Lloyd en AIG een aansprakelijkheidsverzekering voor gemeenten ontwikkeld. Het is daarmee op dit terrein de derde verzekering voor de lagere overheden, naast die van oorspronkelijk monopolist Centraal Beheer en de OVO (Onderlinge Verzekeringen Overheid).

De nieuwe aansprakelijkheidspolis van Aon is onderdeel van de al enkele jaren bestaande Totaal Oplossing Gemeentelijke Aansprakelijkheden (Toga), die ook een rechtsbijstandpolis omvat waarvan DAS als risicodrager fungeert.
De aansprakelijkheidspolis is gebaseerd op het ‘claims made’-beginsel en kent een inloopdekking van drie jaar. De dekking omvat zaak-, letsel- en vermogensschade en kan worden uitgebreid met geleidelijke milieuschade. De standaardcontractsduur is twee jaar.
Totaalpakket
Met Toga richt Aon zich op gemeenten tot 200.000 inwoners, die geen eigen juristen en specialisten op verzekeringsgebied hebben. De ‘combinatie van risicomanagementdiensten en verzekeringsproducten’ kan als totaalpakket, maar ook in losse onderdelen worden afgenomen.
Met de Toga Scan worden de aansprakelijkheidsrisico’s van de betreffende gemeenten in kaart gebracht. Aon wijst erop dat de minimale winst is dat het risicobewustzijn onder de medewerkers vergroot. “Dit kan uiteindelijk resulteren in minder schadeclaims, waardoor u een lagere prijs betaalt voor uw risicofinanciering”, houdt Aon de gemeenten voor.
Retentieanalyse
Gemeenten kunnen verder veel premie besparen door te kiezen voor een hoger eigen risico. Maar dan is natuurlijk wel de vraag hoe hoog dit moet zijn om maximaal te profiteren. “Bij de keuze van het eigen risico zult u rekening houden met de financiële draagkracht van de gemeente, de gemiddelde schadelast en de premies die de verzekeringsmarkt biedt”, aldus Aon. Met behulp van de zogeheten Toga-retentieanalyse kan een antwoord worden gevonden op de op de vraag hoeveel schade de gemeente op jaarbasis kan dragen zonder dat het haar financiële positie significant beïnvloedt.
Schadebehandeling
Daarnaast kunnen de gemeenten de schadebehandeling onder het eigen risico aan Aon uitbesteden. De behandeling bestaat in elk geval uit het aanleggen van een dossier, het schriftelijk bevestigen van de behandeling aan alle betrokkenen en het vergaren van benodigde informatie. Verder voorziet de dienstverlening in het voeren van correspondentie met betrokken partijen, het beoordelen en adviseren betreffende de aansprakelijkheidsvraag en – na overleg met de gemeente – afronding van de zaak met de claimende partij.

Reageer op dit artikel