nieuws

Aon publiceert wereldkaart met misdaad- en ziekterisico’s Aon/Albert

Archief

G

Ruben, verzekeringsmakelaar voor de entertainmentindustrie, heeft van meer dan tweehonderd landen in kaart gebracht wat de risico’s zijn van misdaad, corruptie, terrorisme, ontvoeringen voor losgeld, politiek geweld en ziekte. Opzet van het onderzoek is filmmakers een beeld te geven van de risico’s die er kleven aan het maken van films ‘op locatie’. Maar ook andere (internationaal georiënteerde) organisaties kunnen waardevolle informatie uit de ‘Risks in Global Filmmaking Map’ halen, meent Aon. Het zal niemand verbazen dat het Midden-Oosten een broeinest van terroristische activiteiten blijkt en dat in veel Afrikaanse landen sprake is van economische beroering. Maar wellicht is minder bekend dat het risico van ontvoeringen voor losgeld relatief hoog is in Mexico en China. In Mexico is dit de op één na meest voorkomende criminele activiteit, na de drugshandel. In China zijn ontvoeringen traditioneel gekoppeld aan openstaande schulden en zakelijke conflicten, maar het lijkt erop dat deze bedreiging steeds vaker ook buitenlanders treft. Marokko, Nicaragua en Slowakije zijn voorbeelden van landen waar de risico’s zijn afgenomen, onder meer door economische groei. De kaart is samengesteld door risico-experts van Aon, die gegevens hebben verzameld uit een groot aantal bronnen, waaronder diplomatieke veiligheidsdiensten, de CIA en de wereldgezondheidsorganisatie. Omdat het wereldwijde risicolandschap dagelijks aan verandering onderhevig is, publiceert Aon/Albert G. Ruben het hele jaar door risico-updates. Op de website www.aon.com/filmrisk kan een registratieformulier worden ingevuld om de risicokaart en de periodieke risico-updates te ontvangen.

Reageer op dit artikel