nieuws

Aon: Pensioensysteem van Nederland in Europese top

Archief

Het pensioensysteem in ons land blijkt volgens een studie van Aon een van de meest stabiele in de EU.

Op basis van gegevens over vergrijzing, staats- en bedrijfspensioenen en de betaalbaarheid daarvan staat Nederland volgens de ‘European Pensions Barometer’ van Aon op de vijfde plaats. De bedrijfspensioenregelingen worden als beste in de EU beoordeeld, terwijl het staatspensioen als een van de minst adequate wordt gezien. De zes best presterende landen (naast Nederland zijn dat Denemarken, Estland, Ierland, Letland en het Verenigd Koninkrijk) danken hun posities aan ‘een financieel gunstige demografie’, gekoppeld aan een gunstige positie van in privéverband opgebouwde pensioenen.
Als belangrijk risico voor Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland noemt Aon het afstappen door bedrijven van gegarandeerde pensioenuitkeringen, vanwege de hoge kosten van zulke regelingen.
België bezet de laatste plaats in de ranglijst en krijgt volgens Aon met ernstige problemen te kampen vanwege de hoge levensverwachting en vroege pensionering; slechts 30% van de mensen tussen 55 en 64 jaar werkt daar.

Reageer op dit artikel