nieuws

AON kiest met millenniumpolis voor puur Nederlandse aanpak

Archief

AON Nederland is met haar millenniumverzekering de eerste marktpartij in ons land die niet simpelweg een product ‘van de plank’ bij het (overzeese) moederconcern plukt, maar die kiest voor een geheel eigen oplossing. Het Nederlandse product zal overigens ook elders in Europa aangeboden worden.

Bijna een jaar heeft AON samen met KPMG ADP Auditors in stilte gewerkt aan het opzetten van het nieuwe verzekeringsproduct. Op dit moment wordt de millenniumverzekering nog slechts ondersteund door UAP-NieuwRotterdam en de Swiss Re. AON-directeur Freek Warmelink wil echter niet kwijt hoeveel capaciteit zij ter beschikking hebben gesteld. Een aantal andere Nederlandse verzekeraars heeft zich beperkt tot de toegezegging dat zij na inventarisatie van hun eigen portefeuilles zullen beslissen of, en zo ja hoeveel capaciteit zij ter beschikking stellen. Warmelink verwacht veel belangstelling voor het product. “Het is dan ook meer een kwestie of er genoeg capaciteit is om de vraag aan te kunnen.”
“Alle verzekeraars die wij voor dit product hebben benaderd waren terughoudend. Slechts drie stelden zich ‘meedenkend’ op en voelden het als hun maatschappelijke plicht om iets aan het millenniumprobleem te gaan doen”, aldus Warmelink. Volgens hem biedt de millenniumpolis verzekeraars juist de mogelijkheid om inzicht in het risico te verkrijgen. “Ze weten niet wat ze nu al allemaal in de boeken hebben. Met dit product zie je wat er aangeboden wordt en kun de risico’s van geval tot geval bekijken. Het is namelijk goed mogelijk dat bedrijven al miljoenen hebben uitgegeven om millenniumprobleem te voorkomen. Dat lijkt me een aantrekkelijk risico.”
Risicospreiding
De millenniumverzekering van AON is in eerste instantie opgezet voor het midden- en kleinbedrijf. Met name voor administratieve en logistieke organisaties. Puur technisch gestuurde bedrijven zullen moeilijk verzekerbaar zijn. De dekking varieert naar keuze van f 1 mln tot 5 mln per onderneming. De premie bedraagt 3% tot 8% procent van de verzekerde som.
AON heeft volgens Warmelink met opzet gekozen voor de kleine en middelgrote ondernemingen. “Want wat heb je aan drie grote klanten met enorme risico’s, waarvan er vervolgens ééntje kapot gaat? Daarom spreken we juist niet die enkele multinational aan maar willen we een product neerzetten waarvan we weten dat er ten minste enkele honderden polissen van verkocht kunnen worden.”
Voorafgaand aan de acceptatie licht KPMG Auditors de aanvraagformulieren door. KPMG geeft vervolgens door aan de betrokken onderneming wat er aan de organisatie verbeterd kan worden ten aanzien van het millennium’project’. De kosten hiervan (minimaal f 5.000) worden in rekening gebracht bij de aanvrager.
Questionnaire
Verzekeraars zullen volgens Warmelink in de komende maanden een ‘questionnaire’ rondsturen aan hun bedrijfsmatige klanten. Op deze vragenlijst dienen de ondernemingen aan te geven wat hun inschatting is van de te verwachten schade en wat ze hebben gedaan – of nog gaan doen – om die schade te voorkomen. Warmelink: “Verzekeraars willen op die manier de exposure van hun portefeuille in beeld te krijgen. Ik zeg nu vast: dat gaat ze niet lukken. Om te zorgen dat bedrijven niet overspoeld raken door verschillende vragenformulieren van alle verzekeraars, is AON alvast bezig met het opstellen een standaard vragenlijst.

Reageer op dit artikel