nieuws

Aon: excedentverzekering voor ontwerpersaansprakelijkheid

Archief

Aon Nederland heeft de Excedent Ontwerpaansprakelijkheidsverzekering (XOV) geïntroduceerd, “de eerste verzekering die het excedent ontwerprisico voor projectontwikkelaars afdekt”. Deze polis biedt de mogelijkheid om risico’s zoals schade door constructeurs- of ontwerpfouten af te dekken.

Projectontwikkelaars hebben veelal te maken met diverse partijen, zoals de architect en de constructeur. Deze partijen beperken hun beroepsaansprakelijkheidsrisico tot een gelimiteerd bedrag, meestal maximaal tot hun honorarium. Hierdoor blijft een groot beroepsaansprakelijkheidsrisico bestaan. Dit zogenoemde excedent-risico komt op het conto van de projectontwikkelaar.
De door Aon ontwikkelde XOV dekt het verschil tussen het door de diverse partijen verzekerde gelimiteerde bedrag en het bedrag van de werkelijke schade. Schade die voortvloeit uit fouten van ingeschakelde derden als constructeurs, ingenieurs en architecten, is daarmee beter gedekt.
Potentiële eiser
De projectontwikkelaar die deze aansprakelijkheidsverzekering koopt, is zowel verzekeringnemer als potentiële eiser. De verzekering dekt immers de schade die de projectontwikkelaar zelf lijdt ten gevolge van een fout van derden.
De dekking loopt gedurende een aansprakelijkheidstermijn (uitlooptermijn) tot tien jaar na beëindiging van de werkzaamheden van de adviseur.
De nieuwe verzekering biedt projectontwikkelaars enkele belangrijke voordelen, aldus Aon. Zo is de aansprakelijkheidslimiet eenduidig en niet afhankelijk van variabele factoren. Daarnaast is schadevergoeding bij gemaakte beroepsfouten van derden eerlijker. Het biedt zekerheid vooraf, en ook zekerheid over de kosten van de extra dekking. “Daarnaast is het een ‘open dekking’, wat wil zeggen dat er geen goedkeuring van verzekeraars nodig is voor de inschakeling van bepaalde adviseurs.”
Kopzorgen
“Diverse projectontwikkelaars hebben ons gevraagd of wij het excedentrisico voor hen kunnen verzekeren”, zegt Willem Ossewaarde, specialist aansprakelijkheid bij Aon Nederland. “Tot op heden was dat niet mogelijk, omdat geen enkele verzekeraar dit risico wilde verzekeren. Voornaamste redenen hiervoor waren de complexiteit en onoverzichtelijkheid van de risico’s, alsmede het ontbreken van adequate statistische informatie. Wij zijn toch naar een oplossing blijven zoeken en hebben deze gevonden.”
OVG Projectontwikkeling stond aan de wieg van de ontwikkeling van de XOV en heeft de eerste polis afgenomen. Behalve door projectontwikkelaars kan deze verzekering ook worden gesloten door andere opdrachtgevers als woningcorporaties, gemeenten, scholen, ziekenhuizen, vastgoedbedrijven en institutionele beleggers.

Reageer op dit artikel