nieuws

Aon biedt bouwvergunningpolis

Archief

Aon heeft een verzekering ontwikkeld die het risico van vernietiging van bouwvergunningen in (hoger) beroep dekt.

Met de Bouwvergunningverzekering van de Mergers en Acquisition Group van Aon kunnen investeerders in een bouwproject -na goedkeuring door B&W- direct starten met de financiering. Zij hoeven niet eerst te wachten op de uitkomst van eventuele beroepsprocedures. Hierdoor kan de verzekering meer dan een jaar tijdwinst opleveren voor bouwprojecten. De premie bedraagt 0,6% van het bedrag dat de investeerder als hypotheek verstrekt.
De schade door afwijzing van een bouwvergunning loopt uiteen. Te denken valt aan het verschil in marktwaarde van het stuk grond bij aankoop en de waarde na afwijzing van de bouwvergunning. Maar ook de extra verschuldigde rente over de hypotheek van de verzekerde, of de kosten die gemaakt zijn voor personeel, materieel, ontwerp en eventueel de bouw én het verwijderen van de opstallen vallen onder deze verzekering.
Windmolenpark
Aon heeft de Bouwvergunningverzekering ontworpen naar aanleiding van de bouw van een windmolenpark in De Koegorspolder in Terneuzen. Zoals gebruikelijk wilden geldschieters pas investeren nadat de bouwvergunning onherroepelijk was geworden. Dankzij de verzekering van Aon kreeg de financier de garantie dat het geïnvesteerde geld niet verloren zou gaan, waardoor een jaar eerder dan gepland met de bouw kon worden begonnen.

Reageer op dit artikel