nieuws

ANWB Rechtshulp

Archief

ANWB afdeling Rechtshulp Wassenaarseweg 220 Den Haag Postbus 93200 2509 BA Den Haag tel: 070-314.60.82 fax: 070-314.71.14 tel. verkeersslachtofferhulp: 070-314.77.66 Internet: www.anwb.nl

ANWB Rechtshulp is gespecialiseerd in juridische hulpverlening op het gebied van verkeer, recreatie en toerisme. De personenschaderegeling maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden van deze afdeling.
Ongeveer twintig juristen en juridische medewerkers houden zich bezig met de personenschaderegeling. Zij verhalen voor de ANWB-leden, zowel in binnen- als buitenland, materiële en immateriële schadevergoedingen in letsel- en overlijdenszaken.
ANWB Rechtshulp behandelt ongeveer drieduizend nieuwe zaken per jaar. In 1997 heeft de afdeling Rechtshulp voor haar leden een kleine f 20 mln als schadevergoeding (inclusief uitkeringen onder ongevallenverzekeringen) geïncasseerd.
De afdeling Rechtshulp heeft veel ervaring opgebouwd in het behandelen van letsel- en overlijdensschades na grootschalige rampen, te denken valt aan het vliegtuigongeval bij Faro, diverse busongelukken in Polen, Duitsland en Frankrijk.
De ANWB heeft 3,2 miljoen leden. Voor f 33 per jaar krijgen de leden kosteloos advies en informatie en kosteloze behandeling van zaken naar aanleiding van een ongeval in het buitenland. De ANWB geeft, naast enkele recreatiebladen, het Smartengeldnummer en het tijdschrift Verkeersrecht uit. Ook levert Rechtshulp een bijdrage aan de Wegwijzer voor Verkeersslachtoffers, een uitgave van het Fonds Slachtofferhulp.
Onder de naam Verkeersslachtofferlijn staat gedurende kantooruren een telefoonlijn open voor mensen die direct of indirect bij een (verkeers)ongeval betrokken zijn geweest. De ANWB is mede-oprichter van het Nationaal Platform Personenschade.
Stichting Werkgroep Artsen Advocaten Postbus 10730 2501 HS Den Haag tel: 070-310.60.34 fax: 070-362.19.62 E-mail: werkgroep.artsen.advocaten@waa.nl Internet: www.waa.nl
De Stichting Werkgroep Artsen Advocaten (WAA) is een instituut dat de deskundigheid bevordert en education permanente organiseert voor artsen en advocaten die zich beroepsmatig bezighouden met vergoeding van personenschade. Daarbij kijkt de WAA, actief sinds 1981, vanuit de optiek van het slachtoffer. Artsen en advocaten die aansprakelijkheidsverzekeraars bijstaan, komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap. Het bestuur beslist over toelating. Het aantal leden bedraagt per 1 januari 167. Advocaten betalen f 600 en niet-advocaten f 400 contributie.
De WAA geeft het tijdschrift Letsel & Schade uit. Dit tijdschrift is niet alleen bedoeld voor leden, iedereen kan zich abonneren (ISSN-nummer 1387-1854). Een abonnement op dit kwartaalblad kost voor niet leden f 65 per jaar.
Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade Bergstraat 29 Amersfoort Postbus 765 3800 AT Amersfoort tel: 033-461.30.48 fax: 033-461.72.40
Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) is een vereniging van gespecialiseerde advocaten die op het terrein van de personenschade uitsluitend optreden voor het slachtoffer. Het doel van de vereniging is het verlenen van juridische hulp en het uitwisselen van kennis.
De jonge vereniging, opgericht in 1997, telt 27 leden die per jaar f 500 contributie betalen. De leden moeten minstens 50% van de volledige werkweek besteden aan het behandelen van zaken op het gebied van personenschade. De ASP leden zijn ook lid van de LSA.
Stichting Rechtshulp CNV Ravellaan 1 Utrecht Postbus 2475 3500 GL Utrecht tel: 030-291.36.91 fax: 030-291.37.76 Internet: www.cnv.nl
De Stichting Rechtshulp CNV verleent, sinds de oprichting in 1985, rechtskundige hulp aan leden van de bij het CNV aangesloten vakbonden. De CNV heeft 350.000 leden. Bij Rechtshulp CNV werken vijftien juristen die per jaar ongeveer tweeduizend zaken behandelen. Zij bieden leden, inwonende gezinsleden en studerende kinderen die op kamers wonen, hulp bij problemen die los staan van werk. Welke steun geboden wordt, is afhankelijk van het soort juridisch probleem. De steun kan bestaan uit volledig kosteloze rechtshulp, drie uur gratis rechtsbijstand of een eenmalig advies.
FNV Rechtskundige Dienst afdeling Letselschaderegeling Oudenoord 2 3513 ER Utrecht Postbus 8565 3503 RN Utrecht tel: 030-232.45.30 fax: 030-232.45.40 Internet: www.fnv.nl
De FNV Rechtskundige Dienst is een onderdeel van de vakbondsorganisatie FNV. De dienst verleent onder meer rechtskundige hulp aan haar leden. De FNV, 1,2 miljoen leden, is opgericht in 1976. In 1997 kreeg de afdeling Letselschaderegeling te maken met 1.521 nieuwe zaken, dit betekende een forse stijging ten opzichte van 1996 (1.182) zaken. De organisatie is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Vakbeweging. FNV Magazine is het ledenblad van de organisatie.
De Vereniging van Letselschade Advocaten LSA
Koningin Julianaplein 30
Den Haag
Postbus 1756 2502 AT Den Haag tel: 070-348.87.00 fax: 070-381.94.23 E-mail: l.s.a.@pi.net Internet: www.lsa.nl De LSA, opgericht in 1989, is een specialistenvereniging van advocaten werkzaam op het terrein van de personenschade. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van een goede afhandeling van zaken van personenschade door advocaten. De LSA heeft 232 leden en 130 aspirant-leden. De leden betalen f 650 contributie en de aspirant-leden f 150. De LSA is aangesloten bij het Nationaal Platform Personenschade. (Elders in deze special staat een adressenlijst van de LSA-leden.) Stichting Nederlands Instituut van Register Experts Nivre (Nivre) Kralingseweg 217 II 3062 CE Rotterdam Postbus 4231 3006 AE Rotterdam tel: 010-242.85.55 fax: 010-242.85.58 E-mail: secretariaat@nivre.nl Internet: www.nivre.nl Het Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre), opgericht in 1991, is een stichting met als doel het beroep schade-expert te beschermen en de kwaliteit van schade-expertise waar mogelijk op een hoger plan te brengen. Het Nivre geeft jaarlijks het register uit waarin professionele, vakbekwame en goed opgeleide experts worden opgenomen. Ingeschrevenen in het Register mogen de beschermde titel Register-Expert dragen, indien zij aan een aantal eisen voldoen. Een toelatingscommissie beoordeelt de aanvragen. De ongeveer 1.200 ingeschrevenen betalen een jaarlijkse bijdrage van f 400,-. De Register-Expert is het blad van het Nivre dat ten minste vier maal per jaar verschijnt. Een abonnement kost f 29 per jaar. (Voor de adressen van de Nivre-leden, zie achterin deze special.)
Nederlands Instituut van Schaderegelaars Zuiderhout 5 1695 AR Blokker Postbus 75475 1070 AL Amsterdam tel: 0229-24.47.54 fax: 0229-27.30.02
Het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS) is een vereniging opgericht in 1980. Het NIS heeft als doel het bevorderen en instandhouden van deskundigheid en vakbekwaamheid van schaderegelaars en het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door deze schaderegelaars. De vereniging beschermt daarnaast het beroep van schaderegelaar en behartigt de belangen van de leden en aspirant-leden.
Het NIS heeft ongeveer 250 leden, de leden betalen f 200 contributie, aspirant-leden betalen f 175. Zij krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Ken-nis toegestuurd. Derden kunnen zich voor f 45 abonneren.
Vereniging Slachtofferhulp Nederland Maliesingel 38 3581 BK Utrecht tel: 030-234.01.16 fax: 030-231.76.55
De Buro’s Slachtofferhulp, 75 vestigingen door heel Nederland, verlenen hulp aan slachtoffers van misdrijven en verkeersongevallen. De vereniging, opgericht in 1984, werkt met 1.500 vrijwilligers en 190 beroepskrachten. Ze behandelen 80.000 ‘zaken’ per jaar. De contributie bedraagt f 100 per jaar. Het landelijk bureau dat de regionale vestigingen Slachtofferhulp ondersteunt bij hun werkzaamheden zit in Utrecht. Belangrijkste taken zijn de ontwikkeling van beleid en methodieken, het geven van advies en informatie over praktische, juridische en organisatorische zaken en de behartiging van belangen van slachtoffers.
Slachtofferhulp Nederland is mede-oprichter van het Nationaal Platform Personenschade.
Vereniging voor Verkeersslachtoffers VVS Postbus 721 6800 AS Arnhem tel: 0878-10.04.96 fax: 0878-10.04.96
De Vereniging voor Verkeersslachtoffers (VVS) is een vereniging van en voor verkeersslachtoffers, hun partners, familie en vrienden. Ook getuigen, individuele personen en organisaties die werkzaam zijn op het terrein van de hulpverlening, kunnen lid worden. Het lidmaatschap van individuele leden kost (minimaal) f 35, organisaties betalen (minimaal) f 100 en non-profitorganisaties f 50 per jaar.
De vereniging, opgericht in 1995, behartigt de belangen van verkeersslachtoffers en biedt gelegenheid tot contact met leden. Daarnaast is de doelstelling de leden actief te betrekken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid en het optimaliseren van de hulpverlening.
Als de schuldvraag juridisch is afgehandeld, kan een ongeluk aangemeld worden bij de Commissie Ongevallen Analyse (COA). Door het horen van getuigen en het bestuderen van beschikbare gegevens onderzoekt de commissie ongelukken op het menselijk gedrag, de veiligheid van het voertuig en de weg en de omstandigheden, bijvoorbeeld het weer. Het openbare rapport met conclusies en aanbevelingen van het onderzoek wordt aangeboden aan de aanvrager en belanghebbende instanties.
Het doel van de commissie is:

  • achterhalen van de oorzaken en de meest waarschijnlijke toedracht van het ongeval; 
  • aanbevelingen doen om herhaling van soortgelijke ongevallen te voorkomen; 
  • nagaan van de zorgvuldigheid in de afhandeling van het ongeval door deskundigen en autoriteiten. 

De 250 leden en donateurs van de VVS ontvangen vier keer per jaar de Nieuwsbrief. Ook worden vier keer per jaar bijeenkomsten georganiseerd. De VVS is aangesloten bij de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers.
Whiplash Stichting Nederland John F. Kennedylaan 101 Bunnik Postbus 105 3980 CC Bunnik tel: 030-656.50.00 fax: 030-656.52.52
De Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten en de Whiplash Vereniging Nederland zijn per 1 mei 1998 samengegaan onder de naam Whiplash Stichting Nederland. De stichting is een landelijke patiëntenorganisatie voor whiplash-slachtoffers die streeft naar herkenning en erkenning van het whiplash-syndroom. Jaarlijks worden ongeveer duizend whiplash-slachtoffers doorverwezen naar het Netwerk Specialistische Belangenbehartiging Whiplash-patiënten. Drie keer per jaar verschijnt Whiplash Rapport. De stichting heeft 5.500 donateurs die elk f 35 per jaar doneren.

Reageer op dit artikel