nieuws

ANWB mailt leden met eigen autoverzekering

Archief

In weerwil van eerdere aankondigingen gaat de ANWB met haar vernieuwde autopolis de boer op. In een mailing aan leden wordt gewezen op de mogelijkheid de lopende autoverzekering op termijn over te sluiten.

De ANWB-autopolis, gelanceerd door ANWB Assurantiën in samenwerking met ANWB-volmachtbedrijf Unigarant (risicodrager London & Lancashire), is aantrekkelijk, niet alleen door een concurrerende premie maar ook door het recht op hulpverlening, zoals vervangende auto (10 dagen), reparatiekeuring, en kortingen op de premie bij 12.000 kilometer of minder per jaar, ANWB-goedgekeurde auto, en meer dan 10 schadevrije jaren.
‘Bestandstest’
Hoewel de ANWB bij monde van ANWB-hoofddirecteur P. Nouwen had laten weten geen aanval te zullen openen op de concurrentie, lijkt dat er toch van te komen.
In elk geval blijft het niet bij een reclamecampagne in het maandblad Kampioen, maar wordt de autopolis via een mailing onder de aandacht gebracht van leden. “Het gaat om een bestandstest van 30.000 adressen” zegt een woordvoerder van de ANWB desgevraagd.
Een telefoontje naar de verkoopafdeling van de bond leert echter dat minimaal 60.000 adressen per post zijn benaderd. De respons wordt geëvalueerd over een maand, zegt de woordvoerder. “Over de uitkomsten worden geen mededelingen gedaan”, laat hij weten.
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de ANWB bij een acceptabele scoringspercentage in principe alle 3,2 miljoen leden zal gaan mailen.
Autoportefeuille
De autoportefeuille van ANWB Assurantiën telt circa 40.000 posten met een bruto premie-inkomen van in totaal f 34 mln.
Het assurantiebedrijf van de ANWB bemiddelt verder in recreatieverzekeringen (reis, annulering, caravan, fiets, pleziervaartuigen). Naast Unigarant wordt samengewerkt met andere verzekeraars. De omzet van Unigarant is voor de helft afkomstig van de ANWB.

Reageer op dit artikel