nieuws

Anw-rentevariant Legal & General

Archief

Na een eerdere kapitaalverzekering heeft Legal & General nu ook een renteprodukt geïntroduceerd ter dekking van het anw-gat. De Nabestaanden Polis biedt de keus uit een overlevingsrente- of een erfrente-uitkering.

Legal & General komt op verzoek van het intermediair met de rentevariant. De overlevingsrente gaat direct bij overlijden in en duurt uiterlijk tot het 65ste levensjaar van de nabestaande. De erfrente gaat ook direct in na overlijden van de verzekerde, maar is niet afhankelijk van het in leven zijn van de partner. De erfrente loopt altijd door tot de einddatum van de polis.
Door een ‘wisseldatum’ in te bouwen, kan gedurende een bepaalde tijd een lagere uitkering voorafgaan aan een hogere. Extra wezenrente en een verzekering op twee levens is mogelijk. De Nabestaanden Polis kent korting voor niet-rokers en winstdeling op basis van het universal-lifesysteem bij een éénjarige risicoverzekering. Wordt de polis door overgang naar een collectieve regeling binnen drie jaar beëindigd, dan geeft Legal & General 50% van de betaalde premies terug.
Tijdelijk
De Goudse, Interpolis en Amev bieden nu ook tijdelijke anw-produkten. De voorlopige dekking van het Nabestaanden Basispensioen (de collectieve anw-verzekering) van De Goudse loopt uiterlijk tot 1 januari 1997. De dekking bestaat standaard uit 100% van het bruto-minimumloon, een gelijkblijvende uitkering en geldt niet voor alleenstaanden. De werkgever kan op verzoek van deze standaard afwijken: 90 of 70% van het minimumloon, een (2% of 3%) stijgende uitkering, meeverzekeren van alleenstaanden en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Bij Interpolis kan tot uiterlijk 1 december 1996 een tijdelijke anw-verzekering worden gesloten. Interpolis biedt twee collectieve oplossingen: het al bestaande ANW-Hiaatpensioen en het nieuwe ANW+ Pensioen. Dit nieuwe produkt is voor alle gehuwden en samenwonenden beschikbaar en keert altijd direct na overlijden f 24.000 per jaar uit.
Amev biedt tot 1 oktober een tijdelijke, collectieve anw-verzekering voor alle werknemers met een partner. Voor f 10 per persoon is, bij overlijden, een jaarlijkse rente van f 23.000 verzekerd. Als de werkgever de tijdelijke polis omzet in het Nabestaanden Zekerheidsplan van Amev, dan worden de (tijdelijke) premies gerestitueerd.

Reageer op dit artikel