nieuws

ANW-produkten Zwitserleven en Tiel Utrecht

Archief

Werkgevers kunnen het ANW-hiaat van hun werknemers collectief repareren met het Aanvullende nabestaandenpensioen van Zwitserleven. De individuele variant van Zwitserleven volgt nog deze maand. Tiel Utrecht biedt al wel een individuele ANW-verzekering, onder de noemer Nabestaanden Polis: een rente- of een kapitaalverzekering.

Het Aanvullende nabestaandenpensioen van Zwitserleven is een risicoverzekering die voorziet in een jaarlijkse uitkering van maximaal f 27.000. De uitkeringen duren tot het 65ste levensjaar van de nabestaande en kunnen ingaan direct na overlijden of bij het 18 jaar worden van het jongste kind. Een derde mogelijkheid is dat de uitkering direct na overlijden ingaat en wordt verhoogd of verlaagd als het jongste kind 18 jaar wordt.
De premiebetaling – éénjarige risicopremies – loopt tot het 65ste jaar van de verzekerde. De premieverdeling tussen werkgever en werknemer wordt door de werkgever vastgesteld. Als 75% van de werknemers met een partner geboren na 1949 deelneemt, geeft Zwitserleven een premiekorting van 10%. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kan meeverzekerd worden.
Een extraatje van Zwitserleven is de dekking voor volle wezen van 21 tot 27 jaar. Onder de nieuwe ANW krijgen zij geen wezenpensioen meer. Via het collectieve ANW-produkt van Zwitserleven wel.
Deze maand presenteert Zwitserleven ook het Aanvullende nabestaandenpensioen voor Particulieren. Tegen gelijkblijvende premies kan een jaarlijkse rente van maximaal f 27.000 worden verzekerd, die altijd direct na overlijden ingaat. De extra dekking voor volle wezen van 21 tot 27 jaar vervalt bij de individuele ANW-variant, waarvoor Zwitserleven wel medische waarborgen verlangt.
Tiel Utrecht
In de rente-variant van Tiel Utrecht kan een jaarlijkse rente verzekerd worden van f 10.000, f 15.000 of f 20.000. De uitkeringsduur varieert tussen 10, 15 en 20 jaar of tot het 65ste levensjaar van de nabestaande. De Nabestaanden Polis (Kapitaal) voorziet bij overlijden in een kapitaaluitkering van ten minste f 10.000 en maximaal f 300.000. Hiermee kan een lijfrente worden gekocht.
De afsluitprovisie van beide ANW-polissen is 85% van de eerste twee jaarpremies, in twee jaar uit te betalen. Voorwaarde is een verzekeringsduur van minimaal 15 jaar. Bij kortere duur wordt de provisie evenredig verlaagd. Mocht het kapitaal van de kapitaalverzekering gebruikt worden voor een lijfrente bij Tiel Utrecht, dan is 1,5% van dat kapitaal als provisie weggelegd voor het intermediair.

Reageer op dit artikel