nieuws

Anw-polis voor werknemers ING

Archief

ING Nederland biedt zijn medewerkers de mogelijkheid om het anw-hiaat te repareren door middel van een aanvullende verzekering.

In de tweede helft van juni ontvangen de ruim 28.000 ING-medewerkers informatie over de aanvullende anw-verzekering. De polis, ontwikkeld in samenwerking met Nationale Nederlanden en het Pensioenbureau, kan op vrijwillige basis worden gesloten. Verzekerd wordt een anw-uikering voor kinderloze nabestaanden (in 1996 f 22.650). De premie wordt (zonder inhouding van premies sociale verzekeringen en loonheffing) maandelijks op het bruto loon ingehouden. ING draagt hieraan 20% bij.

Reageer op dit artikel