nieuws

ANW-polis Klaverblad

Archief

Klaverblad heeft een nieuwe erfrenteverzekering ontwikkeld, vooral bestemd voor mensen die een ANW-hiaat willen dichten.

De Nabestaanden Verzorgings Polis kent drie verschillende uitkeringsvormen. De maandelijkse uitkering bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum van de polis kan duren tot het einde van de looptijd, óf met een minimale duur van vijf jaar, óf gedurende een zelf gekozen vaste periode. Zowel de verzekerde bedragen als de uitkeringen kunnen geïndexeerd worden (tegen 3%); in dat geval wordt wel een gelijkblijvende premie betaald.
Opvallend kenmerk is verder dat Klaverblad een en-blocclausule in de voorwaarde heeft staan, die de maatschappij het recht geeft om – bij niet nader omschreven omstandigheden – de premie of de voorwaarden tussentijds en-bloc te wijzigen.
Het intermediair wordt voor het sluiten van de verzekering beloond met 12,5% doorlopende provisie. Klaverblad garandeert de tussenpersoon deze provisie voor de duur van tien, uiteraard zolang de polis loopt.

Reageer op dit artikel