nieuws

ANW+ Plan van de Amersfoortse

Archief

De Amersfoortse heeft haar ANW-produkten gepresenteerd, onder de naam ANW+ Plan. Deze naam staat voor een ANW-assortiment, dat bestaat uit één collectief produkt en twee individuele produkten.

Het collectieve ANW+ Plan voorziet in een risicoverzekering, die na het overlijden van de werknemer eenmalig het (gelijkblijvende) verzekerde kapitaal uitkeert. De hoogte van dit verzekerde bedrag kan zowel door de werknemer als door de werkgever (bij verplichte deelname) worden vastgesteld. Dit kan jaarlijks worden aangepast.
Bij aanvang van een contract betaalt de Amersfoortse 25% van het premievolume van het eerste jaar als afsluitprovisie aan de tussenpersoon. De doorlopende provisie is 2%.
De eerste optie van het individuele ANW-assortiment van de Amersfoortse is erfrenteverzekering. De erfrente kan op drie verschillende wijzen – maandelijks – worden uitgekeerd: een vast bedrag, een jaarlijks met 3% rente stijgende uitkering en een laag/hoog-uitkering. Dit laatste betekent dat de uitkering relatief laag is als het jongste kind nog geen 18 jaar is. Daarna volgt een veel hogere uitkering.
Op de erfrenteverzekering wordt een winstaandeel uitgekeerd, als de verzekerde op de einddatum nog in leven is en de verzekeringsduur ten minste 20 jaar was.
Stapelen
Het tweede individuele ANW-produkt is een polis waarbij verschillende risicoverzekeringen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het gaat om gelijkblijvende, lineair dalende, annuïtair dalende en risicoverzekeringen op vaste termijn. Een aanvulling in de vorm van een erfrenteverzekering is mogelijk.
De individuele produkten kunnen worden aangevuld met premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, een verzekering voor een verzorger en kinderdekking. De ‘gestapelde’ verzekering kan bij een ongeval dubbel uitkeren.
Aan de provisieregeling voor individuele risicoverzekeringen verandert niets.
Ondermeer via dit tafereel probeert De Amersfoortse het ANW+ Plan aan de man te brengen. “Toen was AWW nog heel gewoon”

Reageer op dit artikel