nieuws

ANW-hiaatpolis weinig in trek

Archief

De belangstelling voor een ANW-hiaatverzekering is klein, concludeert het Verbond van Verzekeraars op grond van een publieksonderzoek in de laatste zes maanden.

Het onderzoek bestaat uit drie steekproeven die op wisselende tijdstippen zijn genomen onder vijfhonderd consumenten in de leeftijd van zestien jaar en ouder. De uitvoering was in handen van marktonderzoeksbureau Trendbox.
Van de respondenten zegt 34% niet op de hoogte te zijn van veranderingen in de nabestaandenregeling. De resterende 66% is dat wel, maar daarvan heeft 15% ook daadwerkelijk actie ondernomen om het ANW-hiaat te dichten. In juli 1996 was dat nog 11%. Eenzelfde percentage geeft aan nog actie te willen ondernemen.
Niet in aanmerking
Opvallend is, dat 55% (was 58%) van de respondenten zegt dat zij niet in aanmerking komt voor een ANW-hiaatpolis en dat 15% niet geïnteresseerd is in het onderwerp.
Levensverzekeraars hebben eind vorig jaar aandacht gevraagd voor verzekering van het ANW-gat in een collectieve ‘kip’-advertentie die eind vorig jaar in de dagbladen is verschenen.
Naar aanleiding daarvan zijn bijna 600.000 folders aangevraagd, waarvan rond 4.000 rechtstreeks door consumenten en de rest door maatschappijen en assurantietussenpersonen.

Reageer op dit artikel