nieuws

ANW-gat

Archief

Minder dan twee maanden voor het van kracht worden van de Algemene nabestaandenwet (ANW) lijken assurantietussenpersonen niet voldoende te beseffen welke enorme produktiemogelijkheden hen wordt geboden als straks de terugtredende overheid bewust een ‘gat’ laat vallen in het wettelijk nabestaandenpensioen

Uit een onderzoek in opdracht van AM komt naar voren, dat 65% van het intermediair geen poging heeft ondernomen om cliënten te wijzen op de inkomensgevolgen voor hun nabestaanden. Alsof er niet wordt onderkend dat bijna 6 miljoen werknemers straks moeten volstaan met een nabestaandenpensioen van 90% in plaats van 100% van het minimumloon én dat een fors deel van de bevolking zelfs een lagere of helemaal geen pensioen-uitkering tegemoet kan zien. Het probleem, en dat mag ook wel eens worden gezegd, ligt niet aan de kant van de toeleveranciers van het intermediair: de verzekeraars. Nog voordat de Postbus 51-campagne van de overheid van start is gegaan, hebben zij volop instrumenten aangereikt, zoals een glasheldere informatiebrochure (250.000 afgenomen!) en adequate produkten in de collectieve en individuele sfeer. Een opvallende dissonant is, dat verzekeraars zelf tot dusver hebben nagelaten een voorbeeldfunctie te vervullen als het gaat om het creëren van een ANW-gatdekking voor hun 38.000 werknemers. Misschien dat de op handen zijnde aanbeveling van de vakorganisaties alsnog dit gewenste effect kan sorteren. Het probleem ligt ook niet bij de tussenpersonenorganisaties die veel tijd en energie hebben gestoken in het ontwikkelen van promotiemateriaal en het organiseren van ANW-studiedagen. Gelet op de ‘tienduizenden NBvA-folders’ en de 350 NBvA-kantoren die hebben deelgenomen aan een studiedag, heeft het ook van die kant niet aan adequate voorlichting ontbroken. Dus ligt het probleem bij de assurantietussenpersonen zelf. Hun afwachtende houding wordt veroorzaakt doordat enerzijds werkgevers uit financieel oogpunt niet staan te springen om pensioentekorten voor nabestaanden aan te vullen. Anderzijds wordt het intermediair volop in beslag genomen door onder meer drukke werkzaamheden die voortvloeien uit een ander door de overheid gecreëerd ‘gat’ in de markt: de ziektewetverzekering. Toch zal het intermediair de vinger aan de pols moeten houden. Het dichten van het ANW-gat is een meer dan aantrekkelijke visvijver, die zich niet gemakkelijk laat vervangen door een beter ‘stekkie’. Verstandig lijkt het om de hengels alsnog zo snel mogelijk hierin uit te gooien. Te meer, omdat de verzekering van het ANW-gat, en straks ook de privatisering van de WAO, ongetwijfeld zullen worden opgenomen in het pakket employee benefits van bedrijven. Wie nu de boot mist, zal het later veel moeilijker hebben om de concurrentie buiten de deur te houden. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel