nieuws

ANW collectief bij Centraal Beheer en Stad Rotterdam

Archief

Centraal Beheer en Stad Rotterdam bieden werkgevers de mogelijkheid het ANW-hiaat voor hun werknemers collectief te dichten. Stad Rotterdam had al een individueel ANW-produkt.

Het collectieve produkt van Centraal Beheer is getiteld ANW-Zekerheidsplan. Een éénjarige risicoverzekering, waarbij het verzekerde jaarbedrag naar keuze van de werkgever ligt tussen nul gulden en f 24.000. De werknemer kan het door zijn baas gekozen bedrag individueel aanvullen tot maximaal f 24.000. Als 80% van de werknemers met partner deelnemen aan het ANW-Zekerheidsplan, verlangt Centraal Beheer geen medische waarborgen.
De direct-writer biedt ook een tijdelijke oplossing, als werkgevers bedenktijd nodig hebben voor een definitieve keuze. Dit ANW-Instapplan is een halfjaarlijkse risicoverzekering (tot 1 januari 1997) van f 24.000 per jaar. Tenslotte heeft Centraal Beheer ook nog een puur individuele verzekering, die op twee levens kan worden gesloten.
Stad Rotterdam
Na de individuele ANW Hiaat Verzekering heeft Stad Rotterdam nu ook twee collectieve oplossingen in het assortiment: de ANW Aanvullende verzekering en het ANW Pensioen. De eerste variant verzekerd een jaarlijkse uitkering van f 3.427 (voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar) of van f 22.848 (voor gezinnen zonder kinderen onder de 18 jaar). Het ANW-pensioen is een risicoverzekering van een direct ingaande rente-uitkering, waarvan de hoogte door de werkgever wordt vastgesteld.
De contractduur van beide produkten is vijf jaar, terwijl de premies zowel éénjarig als gelijkblijvend kunnen worden vastgesteld. De afsluit- en doorlopende provisie zijn conform de reguliere collectieve verzekeringen van Stad Rotterdam: afhankelijk van de omvang van de jaarpremie.

Reageer op dit artikel