nieuws

ANW-brochure van Nibud en VSV

Archief

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (VSV) hebben een gezamenlijke brochure uitgegeven over de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Het intermediair kan de brochure gebruiken als objectief informatiemiddel en marketinginstrument.

De brochure is getiteld ‘Zorgen voor morgen, uw inkomen als nabestaande’. Het boekje geeft uitleg over de ANW en met name over de financiële gevolgen van die wet.
Na een uitgebreide toelichting op de nieuwe wet, wordt de lezer geholpen bij het inventariseren van alle inkomsten waarover na het overlijden van de partner beschikt kan worden. De mogelijke inkomsten zijn: ANW-uitkering, inkomen uit arbeid of vermogen, verzekering(en) en subsidies.
De VSV/Nibud-brochure schenkt ook aandacht aan de uitgavenkant van een nabestaande. Is er bijvoorbeeld bij het afsluiten van de hypotheek een risicoverzekering afgesloten op het leven van de overledene, waardoor de hypotheeklasten (deels) vervallen? Verder kunnen uitgaven op het gebied van woon-werkverkeer, hobby’s, verzekeringen, kleding, het huishouden door het overlijden verminderen. Terwijl bijvoorbeeld voor kinderopvang en onderhoud de kosten kunnen stijgen.
Door verwachte inkomsten en uitgaven tegen elkaar af te zetten hopen de uitgevers van de brochure een goed beeld van het inkomenstekort te kunnen geven. De mogelijke oplossingen daarvoor – in de vorm van een bijstelling van de uitgaven of een risicoverzekering – worden daarna gegeven.
In de brochure worden twee vormen van een risicopolis behandeld: de nabestaandelijfrente en de kapitaalverzekering. Een praktijkvoorbeeld licht dit verder toe.
Intermediair
‘Zorgen voor morgen’ is geschreven voor de consument, maar nadrukkelijk ook bedoeld voor de financiële (verzekerings)adviseur. De brochure kan dienen als objectieve achtergrondinformatie bij de advisering van cliënten die een tekort in hun nabestaandenvoorziening willen ondervangen.
Het VSV en Nibud geven ook aan dat de brochure als marketinginstrument kan worden ingezet. Potentiële klanten kunnen met behulp van het boekje worden geattendeerd op de financiële gevolgen van de nieuwe wetgeving. Dat kan aanleiding zijn tot het sluiten van een ANW-verzekering.
De brochure ‘Zorgen voor morgen’ is schriftelijk te bestellen bij het VSV, Postbus 19260, 3501 DG, Utrecht. Eén exemplaar kost f 7,40 per stuk (inclusief btw en verzendkosten); vanaf vijf stuks f 3 (exclusief).

Reageer op dit artikel