nieuws

ANW-assortiment fors uitgebreid

Archief

Diverse maatschappijen hebben de markt in de afgelopen weken bestookt met nieuwe ANW-produkten. Veelal gaat het om collectieve produkten. De provisieregeling is vrijwel altijd gelijk aan die bij reguliere risicoverzekeringen.

De Goudse presenteerde het collectieve Nabestaanden Basispensioen. Dit produkt verzekert geen vast bedrag, maar de ANW-uitkering plus een door de werkgever vast te stellen aanvulling. De ANW-uitkering wordt – naar keuze van de werkgever – aangevuld tot 100, 90 of 70% van het bruto-minimumloon, inclusief vakantiegeld. De provisieregeling moet De Goudse nog vaststellen.
Ook Interpolis biedt een collectieve oplossing voor het ANW-hiaat. Interpolis keert bij overlijden, afhankelijk van het feit of de nabestaande nog kinderen tot 18 jaar verzorgt, jaarlijks een vast bedrag van f 24.000 uit.
Interpolis biedt afsluitprovisies van 50, 40 en 20% van de premie (afhankelijk van het verzekerd kapitaal) en 2% doorlopende provisie. Overigens broedt zowel Interpolis als De Goudse nog op een individueel produkt.
Nationale-Nederlanden ziet als individuele oplossing voor het ANW-gat ondermeer de Man/Vrouw-polis en een reguliere risicoverzekering. Collectieve ANW-produkten heeft NN wel: de ANW-Basis, die ingaat als er geen kinderen onder de 18 meer worden verzorgd, en ANW-Extra die, ongeacht omstandigheden, direct ingaat bij overlijden.
NN hanteert een afsluitprovisie van 2% per contractjaar (bijna altijd 10 jaar). De doorlopende provisie is 2%.
Amev
Amev was één van de eerste maatschappijen met een collectief ANW-produkt (zie AM nr 6, pag. 4). Deze tot Nabestaanden Zekerheidsplan gedoopte verzekering kan door werkgevers collectief worden gesloten. Deelname van alle werknemers is echter niet verplicht.
Een tweede keuze is of het plan al dan niet wordt gekoppeld aan de bestaande pensioenregeling. Werkgevers kunnen ook een tijdelijk (tot 1 januari 1997) contract sluiten. De kapitaalverzekering (tot 65 jaar) kan direct na overlijden ingaan, maar ook op het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt (en de ANW-uitkering stopt).
Inmiddels heeft Amev ook het individuele produkt geïntroduceerd: ‘Nabestaandenzorg’. Een vijfjarige risicoverzekering die in combinatie wordt uitgekeerd: een kapitaal direct na overlijden en gedurende vijf jaar een maandelijkse uitkering. De verzekerde mag zelf kiezen hoe hoog de uitkeringsbedragen moeten zijn.
De afsluitprovisie bij nieuwe collectieve contracten is 25% van de eerste jaarpremie. De doorlopende provisie is 2%. Bij individuele contracten gaat in de eerste twee verzekeringsjaren 28% van de premie naar het intermediair. In jaar drie tot en met vijf 2%. Bij verlenging geldt dezelfde provisiestelling.
Van Calcar
Van Calcar BV maakte haar relaties in een nieuwsbrief attent op het eigen ANW-produkt. De assurantie-makelaardij biedt éénjarige risicoverzekeringen. Daarbinnen kan de werkgever kiezen om de oplossing op te nemen in de pensioenregeling of niet. Andere mogelijkheden zijn de wijze van uitkeren (kapitaal of lijfrente) en een dekking voor het gehele personeelsbestand of voor slechts een deel daarvan.
Een semi-collectieve oplossing is ook mogelijk. De werkgever fungeert dan als incassokantoor, de werknemer stelt zijn eigen produkt samen. Uiteraard is de collectieve oplossing qua premie voordeliger.
Risicodrager van de produkten van Van Calcar is Levob, die zelf nog bezig is met de ontwikkeling van een eigen ANW-produkt.

Reageer op dit artikel