nieuws

Anva-module voor Monuta

Archief

Systeemhuis Anva heeft, met gelden van Monuta, een speciale module ontwikkeld die het Anva5-gebruikers mogelijk maakt om gegevens uit te wisselen met de uitvaartverzekeraar. Kantoren met een volmacht van Monuta kunnen de nieuwe module gratis aanschaffen.

Met de module worden lopende verzekeringen eens per jaar door Monuta doorgerekend en geïndexeerd. De nieuwe kapitalen en premies worden, samen met het dossiernummer, met een mutatiebestand aan de gevolmachtigde doorgegeven. In Anva5 wordt bijgehouden welke geldstromen tussen volmachtbedrijf en verzekeraar plaatsvinden.Monuta gebruikt die gegevens onder meer om op kwartaalbasis te rapporteren aan De Nederlandsche Bank. Het doorgeven van al deze informatie is nu sterk vereenvoudigd.

Reageer op dit artikel