nieuws

Anva geeft tussenpersoon totaalbeeld van klant

Archief

Deze zomer start Anva met de bouw van een zogeheten front-officesysteem dat is gebaseerd op Internettechnologie. Doel is om op elke gewenste locatie en elk gewenst tijdstip actuele informatie beschikbaar te kunnen stellen aan de tussenpersoon voor commerciële toepassingen.

Dit maakte het systeemhuis bekend tijdens een presentatie op de landelijke Anva-dag 26 mei.
Het nieuwe Front-Office – dat op het huidige Anva 4/5 back-office (een productgericht systeem) gebouwd wordt, zal commerciëler en meer op kantoorniveau gericht zijn. Twee modules zijn al bekend: relatie- en bedrijfsbeheer.
Koppeling
Een andere ontwikkeling betreft Anvanet (Internet en Anet-atriserv), die de communicatie tussen Front-Office en Anva 4/5 verzorgt. Gebruikers kunnen binnenkort overstappen naar Anvanet.
Via Anvanet kan het Financieel Diensten Centrum (FDC) worden ingezet; via Anva 4/5 kan Rolls worden gebruikt en via Front-Office Employee Benefits Logistics (EBL) van Infa Software.
Front-Office wordt inspelend op de marktontwikkelingen gebouwd. Tijdens de eerste fase wordt een relatiebeheersysteem ontwikkeld dat geschikt is voor koppelingen aan andere pakketten. Een pilot voor dit deel vindt begin 2000 plaats. In de tweede fase worden componenten gemaakt voor de koppeling van andere pakketten aan het relatiebeheersysteem. Na deze eerste twee fasen wordt Front-Office een optie. Anva 4/5 blijft als back-officesysteem bestaan en wordt normaal onderhouden.
Extranet
Ander nieuws op de Anva-dag, die door ongeveer 650 gebruikers bezocht werd, was de ingebruikname van het Anva extranet op de Anva-site (www.anva.nl). De extranet-site is bedoeld voor Anva-klanten die via het medium Internet op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen in de software, producten, cursussen en diensten van Anva.
Met een persoonlijke toegangscode kunnen klanten bijvoorbeeld de status van een door hun aangekaart probleem op de site volgen. In de toekomst komt er op het extranet een uitgebreide helpdeskfunctie beschikbaar, waarbij de klant eventuele problemen online kan oplossen door de kennisdatabank te raadplegen.
Marktplein
In de beurszaal Euretco in Houten, waar de Anva-dag plaatsvond, was een soort marktplein ingericht met stands van Anva en aanbieders van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Verder waren er diverse lezingen over ontwikkelingen op dit terrein.
Met een persoonlijke toegangscode komt intermediair op het extranet van Anva.

Reageer op dit artikel