nieuws

Antillen

Archief

Gepensioneerde Nederlanders die in de Nederlandse Antillen wonen, krijgen daar recht op zorg (het zogenaamde woonlandpakket) en zijn daarvoor een bijdrage aan Nederland verschuldigd. Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid om zich zonder risico bij te verzekeren voor hogere klassenligging in het ziekenhuis.

Zorgplicht
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft de zorgplicht van zorgverzekeraars onderzocht. Het volledige rapport is te downloaden via www.nza.nl
Vektis/Vecozo
De in zorgverzekeringsland actieve organisaties Vektis en Vecozo hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze krachtenbundeling is van groot belang voor het zogeheten AGB (Algemeen Gegevens Beheer). Heldere communicatie richting alle gebruikers van AGB, een beter en actueler AGB-bestand en een verbetering van de administratieve processen, zijn de doelen die partijen voor ogen hebben. Vecozo is het internetportaal voor communicatie in de Zorg, Vektis is het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars.
MijnONVZ
Ook zorgverzekeraar ONVZ heeft nu een eigen extranet voor zijn verzekerden: MijnONVZ. Naast inzicht in verzekerings- en persoonsgegevens hebben verzekerden inzicht in premiebetalingen, status van declaraties en kan de betaaltermijn worden aangepast. Voor dit jaar staan nog uitbreidingen op het programma, zoals een pakketvergelijkingsfunctie, dekkings- en zorginformatie en de mogelijkheid voor verzekerden om post alleen nog digitaal te ontvangen.

Reageer op dit artikel