nieuws

Anker Rechtsbijstand sluit 2003 af met klein verlies

Archief

Anker Rechtsbijstand, die vorig jaar werd omgezet van een onderlinge in een NV, heeft het eerste jaar van dit nieuwe bestaan afgesloten met een verlies van e 127.000.

De verzekeringsactiviteiten van de Anker Groep bestaan sinds drie jaar uitsluitend uit het verzekeren van rechtsbijstand en van redersverplichtingen. De ziektekostenverzekering werd overgedaan aan Menzis en de uitvaartverzekeraar aan Algemeen Belang. De spilactiviteit van Anker is nu dienstverlening, onder meer assurantiebemiddeling, en financiële en economische advisering. De bemiddelingsactiviteiten gaven in 2003 een omzet van circa e 1,2 (0,7) mln. Het nettoresultaat van de gehele groep, dus inclusief verzekering, is op dit moment nog niet bekend.
Anker Rechtsbijstand is sinds vorig jaar een NV. Het bedrijf verzekert voornamelijk schippers, reders en eigenaren van pleziervaartuigen. De verzekeraar werkt als direct-writer, maar ook met het intermediair. Circa 75% (75%) van het premie-inkomen heeft betrekking op de binnenvaart en circa 4% (3%) op de pleziervaart. Voor de rest gaat het om gezinsverzekeringen. Het aantal Eigen Jurist Polissen, een product dat in 2002 werd geïntroduceerd, steeg in 2003 met 10%, terwijl de particuliere polissen een stijging lieten zien van 15%.
Vanwege de omzetting is een vergelijking van de cijfers van Anker Rechtsbijstand over 2002 en 2003 niet mogelijk. Het bedrijf had in 2003 een premie-inkomen van e 1,5 mln, een totaal aan baten van e 1,6 mln en een technisch resultaat van e -0,2 mln. Het nettoresultaat kwam uit op e-0,1 mln, wat in mindering is gebracht op de algemene reserve. Het aanwezige garantievermogen bedroeg e 345.000; dat is ruim e 16.000 boven de solvabiliteitseis.

Reageer op dit artikel