nieuws

Anker Groep boert goed

Archief

De coöperatieve Anker Groep heeft vorig jaar goede zaken gedaan. Het groepsinkomen steeg niet, maar het verzekeringstechnisch resultaat en de winst stegen beduidend.

Anker Groep in Groningen had vorig jaar een groepsinkomen van f 34,8 (35,8) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat bedroeg f 6,4 (5,7) mln. De netto groepswinst kwam uit op f 2,0 (0,3) mln. De winst werd toegevoegd aan de algemene reserve die hiermee kwam op f 11,8 (9,8) mln.
In de spilactiviteit ziektekosten, heeft Anker goede resultaten behaald. Anker Ziektekosten had een inkomen uit premies en bijdragen van f 30,1 (30,9) mln en een nettowinst van f 1,7 (0,6) mln. Dit is inclusief een resultaat van f 0,7 (0,2) mln uit Het Anker Assurantiën en uit Het Anker Treasury.
Buiten de groepscijfers valt het Anker Ziekenfonds. Dit fonds, dat in september 1995 startte heeft circa drieduizend verzekerden. “Het aantal verzekerden valt wat tegen”, zegt financieel directeur Bert Posthumus. “Maar de financiële resultaten zijn goed. Ik heb begrepen dat bij sommige jonge ziekenfondsen anders ligt. Nee, we denken er dus beslist niet over om met het ziekenfonds te stoppen.”
Overige activiteiten
Het Anker Uitvaart had een inkomen uit premies en koopsommen van f 0,26 (0,26) mln. en een nettowinst van f 0,1 (0,04) mln.
Bij Het Anker Rechtsbijstand bedroeg het premie-inkomen f 2,1 (2,6) mln. en de nettowinst f 0,01 (f 0,02) mln.
Crew Liability Insurance, de internationale verzekeraar voor het werkgeversrisico van reders, had een premie-inkomen van f 1,6 (1,4) mln. en een nettowinst van f 1,5 (1,7) mln.

Reageer op dit artikel