nieuws

Anker boekt slechte resultaten in zorg

Archief

De Anker groep heeft vorig jaar in de zorgsector slechter geboerd dan in het jaar daarvoor. Mede in verband hiermee wordt samenwerking gezocht met een andere zorgverzekeraar.

De Anker groep in Groningen had vorig jaar een groepsinkomen van f 37,0 (34,8) mln. Het verzekeringstechnisch kwam uit op f 8,5 (6,4) mln. Het nettoresultaat daalde van f 2,3 mln naar f -0,1 mln. Hierdoor daalde naar f 11,7 (11,8) mln.
Bij de spilactiviteit, ziektekosten, waren de baten f 33,5 (33,3) mln, waarvan f 31,8 (30,1) mln aan premies en bijdragen pooling. Vooral door een slechter beleggingsresultaat zakte het nettoresultaat naar f -0,04 (1,7) mln. Deze cijfers zijn inclusief Het Anker Assurantiën (bemiddeling) en Het Anker Treasury (financiële dienstverlening).
Bij het ziekenfonds – dat buiten de cijfers van de groep valt – steeg, in verband met de ‘zelfstandigenmaatregel’ het aantal verzekerden van 3.000 naar 9.500. De fikse toename is mede te danken aan de samenwerking met De Goudse. Particuliere verzekerden van De Goudse die moesten overstappen, waren – met ‘terugkeergarantie’ van De Goudse – welkom bij Het Anker.
Het ziekenfonds had f 6,0 (4,3) mln aan opbrengsten. Het nettoresultaat zakte naar f -0,1 (0,05) mln. Net als andere kleine ziekenfondsen kwam Het Anker niet uit met de vergoeding voor beheerskosten. Volgens het jaarverslag wordt (mede) om deze reden samenwerking op zorggebied gezocht. Een nauwere samenwerking met RZG (eveneens in Groningen gevestigd) ligt wellicht voor de hand. “Ik kan er nog niks over zeggen”, zegt directeur Harry van Meel. “Zoals elke zorgverzekeraar praten wij met diverse partijen.” De samenwerking met De Goudse noemt hij incidenteel.
Overige activiteiten
Anker Uitvaart had een inkomen uit premies en koopsommen van f 0,26 (0,26) mln, en een nettoresultaat van f -0,10 (0,11) mln.
Bij Anker Rechtsbijstand bedroeg het premie-inkomen f 2,12 (2,1) mln en kwam de nettowinst uit op f -0,007 (0,01) mln.
Anker Crew Liability Insurance, de verzekeraar voor het werkgeversrisico van reders, had een premie-inkomen van f 2,1 (1,6) mln en een nettowinst van f 0,05 (0,15) mln.

Reageer op dit artikel